Aanmelding Lokale Ondernemers

Nieuw inkoopbeleid

De gemeente Almere heeft per 18 april 2016 nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Belangrijk onderdeel van dit beleid is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. De gemeente richt hiervoor een online database lokale ondernemers (DLO), waarop lokale ondernemers zich bij de gemeente bekend kunnen maken. Om bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) geschikte lokale ondernemers te vinden, raadpleegt de gemeente als eerste deze DLO. Indien geen of geen geschikte lokale ondernemer aanwezig is in de DLO, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende geschikte ondernemers. Voornoemde betreft uitdrukkelijk het uitnodigingsbeleid en houdt geen garantie in op het daadwerkelijk verkrijgen van opdrachten.

Lokale ondernemers met een vestigingsplaats in Almere kunnen zich vanaf 18 april 2016 aanmelden voor de DLO door bijgaande formulier in te vullen en te versturen middels de verzendknop.

Specifiek voor inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, hanteert de gemeente per 18 april 2016 een marktplaatsysteem. Lokale ondernemers die willen meedingen naar inhuuropdrachten wordt vriendelijk verzocht zich naast de aanmelding voor de DLO (algemeen), ook aan te melden in de database van het marktplaatssysteem (specifiek). Zie hiervoor www.flevolandhuurtin.nl

Specifiek voor GWW (cultuurtechnische en civieltechnische) opdrachten hanteert de gemeente Almere de Groslijsten systematiek. (Lokale) ondernemers die in deze specifieke opdrachten geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor één of meerdere Groslijsten. Zie hiervoor: http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen/

Registratie in de DLO voor lokale ondernemers is hier niet vereist, tenzij betreffende lokale ondernemer ook in aanmerking wil komen voor uitnodigingen buiten de GWW sector. 

Indien geen of geen geschikte lokale ondernemer(s) aanwezig is in de DLO dan kiest de Gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende geschikte ondernemers. 

Aanmeldformulier Lokale Ondernemers

lokaleondernemers

Uw gegevens
Bent u ZZP-er
Gebruikscategorie
(U kunt maximaal 4 codes per categorie selecteren uit de vier drop-downmenu's)


Geef hieronder aan op welke (max 6) trefwoorden wij u ook kunnen vinden?
Verzenden
Wat vindt u van onze website?