Corona virus – Steun en herstelmaatregelen

Per 1 oktober 2021 is een deel van het steunpakket voor ondernemers gestopt. Op deze pagina staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.
Daarnaast heeft Almere ook andere vormen van regionale ondersteuningsvormen en dienstverlening die jou als ondernemer kunnen ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Wij hebben het huidige aanbod hieronder zo volledig mogelijk weergegeven.

Financiële
tegemoetkoming
Uitstel van betaling en
Financierings- en/ of
kredietregelingen
Bedrijfsadvies, coaching en
financiering
Werkgelegenheids- en
scholingsregelingen
Toekomstgericht
ondernemen
Cultuur & overig
 
 • NOW (gesloten)
 • TOZO (gesloten)
 • TVL
 • TONK (gesloten)
 • BBZ
 
 
 • MKB en werkgevers
 • Start- up’s en
  scale up’s (gesloten)
 • Garantiefonds
  evenementen
 • Time Out
  Arrangement
 • Belastingen   
  •Landelijke
  belastingen
  •Gemeentelijke
  belastingen

 

 
 • Vroegsignalering en
  advies
 • Financiële
  Hulpverlening bij
  Schulden
 • KVK – Advies bij zwaar
  weer
 
 
 • Werk naar Werk
  begeleiding
 • Scholing en
  ontwikkeling
 • Advies leren en werken
 
 
 • Klassikale cursussen
 • Individuele coaching
  (algemeen of branche-specifiek)
 • Corona Rebuild
  Programma Horizon
 • Ondernemersplein
  Almere
 
 
 • Coronapakket
  Cultuur 2020 en
  2021
 

 

Financiële tegemoetkomingen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) = Gesloten

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW meer aanvragen.

Als u eerder een voorschot van de NOW heeft ontvangen, moet u op een later moment altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van uw
voorschot is uitgegaan van het door u opgegeven omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar
de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat uw definitieve NOW-tegemoetkoming is. Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot of
uiteindelijke subsidie moet u een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Let op: vraag uw vaststelling voor NOW1 vóór 31 oktober 2021 aan. Ook als u nog in afwachting bent van uw derden- of accountantsverklaring. Doet u dit niet op tijd, dan volgt een nihil
stelling. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) = Gesloten

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt 2 mogelijkheden:

• Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen;
• Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal (8%) krijgen van de gemeente.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 aanvragen, dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Vóór 1
oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt u in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt
aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Ontving u Tozo 5 en nog niet voldoende inkomsten om van te leven?

Als u na afloop van Tozo 5 in aanmerking wilt komen voor de Bbz, dan kunt u vanaf 1 oktober een aanvraag indienen via het Zelfstandigen loket Flevoland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Door de snelle stijging van het aantal besmettingen zijn er vanaf 12 november 2021 nieuwe coronamaatregelen. Vanwege de impact van de maatregelen, heeft het kabinet besloten om de VLN steunregeling voor het vierde kwartaal van 2021 om te zetten in een TVL. Dat betekent dat alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben, TVL subsidie kunnen aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.

Zie voor meer informatie de pagina op deze website.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) = Gesloten

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de algemene steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.
Dit betekent dat de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (TONK) vanaf die datum niet wordt verlengd.
Wij hopen natuurlijk dat je door de versoepelingen van de maatregelen geen steun meer nodig hebt. Mocht dit wel het geval zijn dan willen wij graag op de volgende mogelijkheden:

 • Bijzonder bijstand zelfstandigen (Bbz) aanvulling van 1 oktober t/m 31 december 2021;
 • Bijstandsuitkering;
 • Woonkostenregeling;

Zie voor meer informatie de pagina op deze website.

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt 2 mogelijkheden:

 • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen;
 • Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal (8%) krijgen van de gemeente.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 aanvragen, dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt u in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Ontving u Tozo 5 en nog niet voldoende inkomsten om van te leven?

Als u na afloop van Tozo 5 in aanmerking wilt komen voor de Bbz, dan kunt u vanaf 1 oktober een aanvraag indienen via het Zelfstandigen loket Flevoland.

 

Financierings- en/ of kredietregelingen en uitstel van betaling

MKB en werkgevers

Er zijn meerdere financiële regelingen opgetuigd om te voorzien in noodzakelijke leningen en of kredieten. Voor MKB en werkgevers zijn er o.a. de volgende type regelingen:
1. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - De openstelling van de BMKB-C loopt tot eind 2021
2. Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) - in ieder geval tot en met 15 december 2021 aan te vragen
3. Klein Krediet Corona (KKC) - De KKC-regeling staat open tot en met 31 december 2021
4. Groeifaciliteit - verlengd tot 1 juli 2023
5. Corona overbruggingskrediet - Via Qredits kunnen ondernemers tot 1 januari 2022 overbruggingskredieten aanvragen

Veelal kun je via een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal de bank) een aanvraag doen van een van bovenstaande of ander soortgelijke leningen en/of kredieten. Voor advies kunt
u ook terecht bij:

Start-ups & Scale- ups = Gesloten

De COL-regeling was een speciaal overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geen kredietrelatie bij een bank hadden. Aanvragen kon tot 16 mei 2021 bij de
Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s).

Garantiefonds evenementen

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Het gaat om
evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Time-out Arrangement

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands
akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een
schuldregeling.

Voor meer informatie over het Time-out Arrangement: rijksoverheid.nl

Belastingen

Landelijke belastingen

De Belastingdienst heeft meerdere regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van
betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de belastingdienst of jouw belastingadviseur.

Gemeentelijke belastingen

Als ondernemer binnen de gemeente Almere moet je gemeentelijke belastingen en heffingen betalen. Welke belastingen en heffingen je dient te betalen, is gedeeltelijk afhankelijk van het
soort bedrijf dat je hebt. Voor een deel van de ondernemers die door de corona crisis is geraakt komt dit mogelijk niet goed uit. Je kunt als ondernemer een tijdelijk uitstel van betaling
aanvragen of je kunt een gespreide betalingsregeling op maat met ons afspreken. Voor zowel uitstel als een betalingsregeling kan er een mail gestuurd worden naar belastingenverberg dit@almere.nl.
Graag in de mail een korte toelichting van de huidige situatie en een voorstel voor de gewenste vorm van betaling.

Bedrijfsadvies, coaching en financiering

Vroegsignalering en advies

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt. Dat doen zij aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan.nl legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.

Je kunt je aanmelden voor een gratis gesprek met MKBDoorgaan.nl of je kunt hun vragenlijst invullen om zelf een gespecialiseerde partij te vinden. Ga voor meer informatie naar www.mkbdoorgaan.nl

Financiële hulpverlening bij schulden

Indien jouw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat je er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle (ex) ondernemers in Flevoland heeft het zelfstandigenloket Flevoland geregeld dat je bij de aangesloten bedrijven kunt verzoeken om hulp, ongeacht of je jouw bedrijf voort kunt zetten. Voor heel Flevoland kun je terecht bij Zuidweg & Partners of Okkerse & Schop Advocaten. Als zzp’er dien je voorafgaand aan het gebruikmaken van schuldhulpverlening altijd eerst bij het Zelfstandigenloket Flevoland te melden.

KVK- Advies bij zwaar weer

Wordt jouw bedrijf hard getroffen door de coronacrisis? Wij beseffen dat het nu een lastige periode is voor veel ondernemers. De adviseurs van KVK informeren je over alle actuele maatregelen en regelingen en helpen je verder met stappenplannen op maat. Ga voor meer informatie naar KVK.nl.

 

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

NL Leert door

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

De subsidieregeling bestaat in 2021 uit twee onderdelen, dit zijn gratis scholing en sectoraal maatwerk. In 2020 was er al een onderdeel waarmee werkenden en werkzoekenden kosteloos ontwikkeladvies konden aanvragen.

NL leert door met inzet van: (Online) scholing

Er is een flink aantal opleiders die via NL leert door subsidie hebben gekregen. Bij deze opleiders kunnen deelnemers gratis (online) scholingsactiviteiten volgen. Een ideale manier om kennis
of skills uit te breiden en te updaten. Belangrijk want zo leren deelnemers andere vaardigheden waardoor ze binnen de eigen organisatie ander werk kunnen doen. Het kan ook een eerste
stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af.

Via de zoekmachine Vindjeupdate.nl kunnen deelnemers direct naar een van de deelnemende opleiders doorklikken. Deelnemers kunnen zoeken in alle gratis leerpakketten, abonnementen,
cursussen, en trainingen. Vaak kan men direct al beginnen en is er geen specifieke voorkennis nodig. In de meeste gevallen ontvangt men een certificaat of diploma.

NL leert door met inzet van: Sectoraal maatwerk

De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Een
subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen. De hoofdregel is dat bij een
samenwerkingsverband zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de sector. Het doel van deze
regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden.

Voor meer informatie over NL leert door: Rijksoverheid.nl

 

Advies leren en Werken

Leer- werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken. Voor iedereen in de regio Flevoland. Het Leerwerkloket Flevoland bestaat uit een onafhankelijk en enthousiast team dat je graag wegwijs maakt in alle mogelijkheden op het gebied van leren en werken. Ze zijn er voor iedereen. Ook als werkgever kan je bij ons terecht. Samen met de Werkgeversservicepunten geven we graag onafhankelijk en kosteloos advies over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt.

Ga voor meer informatie naar het Leer- werkloket Flevoland

Toekomstgericht ondernemen

In de huidige tijd is het soms lastig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Je loopt als ondernemer tegen uitdagingen en vraagstukken aan waar je niet direct zelf het antwoord op hebt. Er zijn profit- en non-profit organisaties die ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Soms kan een constructief gesprek met een andere ondernemer of adviseur je al nieuwe inzichten geven. 

Klassikaal traject

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Misschien is het nu nog lastig te geloven. Maar met de juiste draai aan je businessmodel kan je best wel eens sterker uit de strijd komen. Voor ondernemers die willen gaan hervormen of vernieuwen is het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ de uitkomst. Qredits biedt een klassikaal online lesprogramma aan (€ 400,- per traject, max 15 deelnemers) met als uiteindelijke doel; een duurzaam businessmodel voor je bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.qredits.nl.

Individuele coaching

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staan wij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Onze adviseurs zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap. Ga voor meer informatie naar www.ondernemersklankbord.nl.

Corona Rebuild Programma Horizon Flevoland

Het Corona Rebuild Programma van Horizon Flevoland is voor ondernemers bij wie door de corona crisis de omzet terugloopt en hun businessmodel willen aanpassen aan de veranderende markt. Het is een landelijk programma dat de ondernemer helpt gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow, ongeacht in welke sector het bedrijf actief is. In acht weken tijd doorloopt men samen met andere ondernemers vijf masterclasses. Men leert van elkaars ervaringen en inspireert elkaar om tot actie over te gaan. Aanmelden kan via Horizon Flevoland.

Ondernemersplein Almere

Het Ondernemersplein is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor toegang tot informatie, inspiratie, support en netwerk voor Almeerse ondernemers met als doel: stabiele Almeerse ondernemingen, een groeiend Almeers midden- en kleinbedrijf en een groeiend aantal lokale banen voor een stad met groeiambities. Op de website tref je per onderwerp ook informatie voor als je in zwaar weer zit als ondernemer. Of je nu vragen hebt over faillissement, het verkopen van je bedrijf of coronaregelingen. Ga voor meer informatie naar het Ondernemersplein.

Kennisdeling

Door middel van een aansprekende agenda vol events op het gebied van kennisdeling draagt het Ondernemersplein bij aan snelle toegang tot informatie en inspiratie. Samen met het ondernemersplein bieden we in de vorm van fysieke en digitale kennissessies en actuele informatievoorziening via verschillende communicatiekanalen bij aan kennisdeling op verschillende thema die bijdragen aan toekomstgericht ondernemen.

Cultuur en overig

Coronapakket Cultuur 2020 en 2021

De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving zijn groot. Ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage aan de lokale culturele infrastructuur kan de gemeente een pakket maatregelen uitvoeren onder de noemer Coronapakket Cultuur Almere. Hiervoor is een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dit pakket biedt perspectief aan de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor de lange termijn is het nodig om te transformeren. Ook daarin voorziet het pakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert.

Meer informatie is te vinden op Almere Cultuur.

Belangrijke contactgegevens

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden bij Ondernemen? Mail gerust naar ezcoronaverberg dit@almere.nl. Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante contactgegevens.

Kamer van koophandel – KVK Corona loket

De KVK heeft het KVK coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting.

KVK regelingencheck

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de KVK regelingencheck

Kamer van koophandel

Overzicht van alle regelingen bij de Kamer van Koophandel

Rijksoverheid

Overzicht van het steun- en herstelpakket corona met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.

Belastingdienst

Voor vragen over belastingen en toeslagen. En voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een betalingsregeling.

0800 - 0543 (gratis)

Zelfstandigenloket Flevoland

Als gemeentelijk loket zorgt het Zelfstandigenloket Flevoland voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland.

MKBDoorgaan

Kosteloze dienstverlening voor ondernemers die te maken hebben met dreigende (financiële) problemen. MKB doorgaan organiseert en biedt hulp aan MKB-ondernemers en zzp’ers die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden

Ondernemersplein Gemeente Almere

Het ondernemersplein Almere is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor snelle en lokale toegang tot informatie, inspiratie, netwerk en support voor Almeerse ondernemers. 

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij zetten ons in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.

Leer- Werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken