Corona virus: Steun- en herstelmaatregelen

Steun- en herstelmaatregelen

De rijksoverheid heeft sinds maart 2020 meerdere steunmaatregelen ingevoerd voor ondernemers, bedrijven en werkenden, om zo de negatieve effecten van het coronavirus te compenseren. Op deze pagina staat een zo’n actueel mogelijk overzicht van de landelijke steunmaatregelen en regionale ondersteuningsvormen en dienstverlening die je als ondernemer kunnen helpen bij de bedrijfsvoering.

Alle landelijke financiële regelingen voor ondernemers, werkenden en bedrijven staan op de website van de Rijksoverheid.

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

Voor tijdelijke financiële hulp is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskapitaal of allebei. De gemeente adviseert en ondersteunt je bij de uitvoering van jouw bedrijf. Belangrijk hierbij is dat jouw bedrijf of beroep na de periode van bijstand (weer) voldoende inkomsten oplevert. Het moet levensvatbaar zijn. Is het dit niet? Dan kan de gemeente ondersteunen bij de beëindiging van je bedrijf en met begeleiding naar ander werk. Deze regeling bestaat sinds 2004 en er zijn al veel zelfstandigen mee geholpen.

Bbz en Tozo

Heb je gebruik gemaakt van de Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz voor een deel lijkt op de Tozo, maar ook verschilt. Zo zijn enkele voorwaarden voor het Bbz anders dan voor de Tozo. Om de overgang van de Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als je in de periode van oktober t/m december 2021 of januari t/m maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of je al een bedrijf hebt of juist wilt starten met je bedrijf. En ook niet of je eerder een Tozo-uitkering hebt ontvangen of niet. Had je vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wil je deze laten doorlopen? Dan blijven voor jou de gewone Bbz-voorwaarden gelden. Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Voor meer informatie over de Bbz of het aanvragen van deze regeling, ga naar het Zelfstandigen loket Flevoland.

Bedrijfsadvies, coaching en financiering

Vroegsignalering en advies

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt. Dat doen zij aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan.nl legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.

Je kunt je aanmelden voor een gratis gesprek met MKBDoorgaan.nl of je kunt hun vragenlijst invullen om zelf een gespecialiseerde partij te vinden. Ga voor meer informatie naar www.mkbdoorgaan.nl

Financiële hulpverlening bij schulden

Indien jouw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat je er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle (ex) ondernemers in Flevoland heeft het zelfstandigenloket Flevoland geregeld dat je bij de aangesloten bedrijven kunt verzoeken om hulp, ongeacht of je jouw bedrijf voort kunt zetten. Voor heel Flevoland kun je terecht bij Zuidweg & Partners of Okkerse & Schop Advocaten. Als zzp’er dien je voorafgaand aan het gebruikmaken van schuldhulpverlening altijd eerst bij het Zelfstandigenloket Flevoland te melden.

KVK- Advies bij zwaar weer

Wordt jouw bedrijf hard getroffen door de coronacrisis? Wij beseffen dat het nu een lastige periode is voor veel ondernemers. De adviseurs van KVK informeren je over alle actuele maatregelen en regelingen en helpen je verder met stappenplannen op maat. Ga voor meer informatie naar KVK.nl.

 

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

NL Leert door

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

De subsidieregeling bestaat in 2021 uit twee onderdelen, dit zijn gratis scholing en sectoraal maatwerk. In 2020 was er al een onderdeel waarmee werkenden en werkzoekenden kosteloos ontwikkeladvies konden aanvragen.

NL leert door met inzet van: (Online) scholing

Er is een flink aantal opleiders die via NL leert door subsidie hebben gekregen. Bij deze opleiders kunnen deelnemers gratis (online) scholingsactiviteiten volgen. Een ideale manier om kennis
of skills uit te breiden en te updaten. Belangrijk want zo leren deelnemers andere vaardigheden waardoor ze binnen de eigen organisatie ander werk kunnen doen. Het kan ook een eerste
stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af.

Via de zoekmachine Vindjeupdate.nl kunnen deelnemers direct naar een van de deelnemende opleiders doorklikken. Deelnemers kunnen zoeken in alle gratis leerpakketten, abonnementen,
cursussen, en trainingen. Vaak kan men direct al beginnen en is er geen specifieke voorkennis nodig. In de meeste gevallen ontvangt men een certificaat of diploma.

NL leert door met inzet van: Sectoraal maatwerk

De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Een
subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen. De hoofdregel is dat bij een
samenwerkingsverband zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de sector. Het doel van deze
regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden.

Voor meer informatie over NL leert door: Rijksoverheid.nl

 

Advies leren en Werken

Leer- werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken. Voor iedereen in de regio Flevoland. Het Leerwerkloket Flevoland bestaat uit een onafhankelijk en enthousiast team dat je graag wegwijs maakt in alle mogelijkheden op het gebied van leren en werken. Ze zijn er voor iedereen. Ook als werkgever kan je bij ons terecht. Samen met de Werkgeversservicepunten geven we graag onafhankelijk en kosteloos advies over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt.

Ga voor meer informatie naar het Leer- werkloket Flevoland

Toekomstgericht ondernemen

In de huidige tijd is het soms lastig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Je loopt als ondernemer tegen uitdagingen en vraagstukken aan waar je niet direct zelf het antwoord op hebt. Er zijn profit- en non-profit organisaties die ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Soms kan een constructief gesprek met een andere ondernemer of adviseur je al nieuwe inzichten geven. 

Klassikaal traject

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Misschien is het nu nog lastig te geloven. Maar met de juiste draai aan je businessmodel kan je best wel eens sterker uit de strijd komen. Voor ondernemers die willen gaan hervormen of vernieuwen is het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ de uitkomst. Qredits biedt een klassikaal online lesprogramma aan (€ 400,- per traject, max 15 deelnemers) met als uiteindelijke doel; een duurzaam businessmodel voor je bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.qredits.nl.

Individuele coaching

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staan wij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Onze adviseurs zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap. Ga voor meer informatie naar www.ondernemersklankbord.nl.

Corona Rebuild Programma Horizon Flevoland

Het Corona Rebuild Programma van Horizon Flevoland is voor ondernemers bij wie door de corona crisis de omzet terugloopt en hun businessmodel willen aanpassen aan de veranderende markt. Het is een landelijk programma dat de ondernemer helpt gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow, ongeacht in welke sector het bedrijf actief is. In acht weken tijd doorloopt men samen met andere ondernemers vijf masterclasses. Men leert van elkaars ervaringen en inspireert elkaar om tot actie over te gaan. Aanmelden kan via Horizon Flevoland.

Ondernemersplein Almere

Het Ondernemersplein is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor toegang tot informatie, inspiratie, support en netwerk voor Almeerse ondernemers met als doel: stabiele Almeerse ondernemingen, een groeiend Almeers midden- en kleinbedrijf en een groeiend aantal lokale banen voor een stad met groeiambities. Op de website tref je per onderwerp ook informatie voor als je in zwaar weer zit als ondernemer. Of je nu vragen hebt over faillissement, het verkopen van je bedrijf of coronaregelingen. Ga voor meer informatie naar het Ondernemersplein.

Kennisdeling

Door middel van een aansprekende agenda vol events op het gebied van kennisdeling draagt het Ondernemersplein bij aan snelle toegang tot informatie en inspiratie. Samen met het ondernemersplein bieden we in de vorm van fysieke en digitale kennissessies en actuele informatievoorziening via verschillende communicatiekanalen bij aan kennisdeling op verschillende thema die bijdragen aan toekomstgericht ondernemen.

Cultuur en overig

Coronapakket Cultuur 2020 en 2021

De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving zijn groot. Ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage aan de lokale culturele infrastructuur kan de gemeente een pakket maatregelen uitvoeren onder de noemer Coronapakket Cultuur Almere. Hiervoor is een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dit pakket biedt perspectief aan de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor de lange termijn is het nodig om te transformeren. Ook daarin voorziet het pakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert.

Meer informatie is te vinden op Almere Cultuur.

Belangrijke contactgegevens

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden bij Ondernemen? Mail gerust naar ezcorona@almere.nl. Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante contactgegevens.

Kamer van koophandel – KVK Corona loket

De KVK heeft het KVK coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting.

KVK regelingencheck

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de KVK regelingencheck

Kamer van koophandel

Overzicht van alle regelingen bij de Kamer van Koophandel

Rijksoverheid

Overzicht van het steun- en herstelpakket corona met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.

Belastingdienst

Voor vragen over belastingen en toeslagen. En voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een betalingsregeling.

0800 - 0543 (gratis)

Zelfstandigenloket Flevoland

Als gemeentelijk loket zorgt het Zelfstandigenloket Flevoland voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland.

MKBDoorgaan

Kosteloze dienstverlening voor ondernemers die te maken hebben met dreigende (financiële) problemen. MKB doorgaan organiseert en biedt hulp aan MKB-ondernemers en zzp’ers die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden

Ondernemersplein Gemeente Almere

Het ondernemersplein Almere is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor snelle en lokale toegang tot informatie, inspiratie, netwerk en support voor Almeerse ondernemers. 

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij zetten ons in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.

Leer- Werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken