Dienstverlening

Een goede plek voor jouw onderneming is van groot belang. Daarbij zijn er vele mogelijkheden. Je kunt een bestaand bedrijfspand huren of kopen of zelf aan de slag om een bestaand pand geschikt te maken of om een eigen bedrijfsgebouw te bouwen. Almere staat er om bekend dat het volop ruimte heeft en er is dus voor iedere onderneming huisvesting op maat te vinden. Als er regels gelden of vergunningen nodig is, dan is het goed om je daar tijdig over te informeren.

De gemeente Almere wil een optimaal ondernemersklimaat creëren. Daarvoor werkt ze aan de randvoorwaarden voor ondernemers en bedrijven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, huisvesting, kennisuitwisseling, onderwijs-arbeidsmarkt. Maar ze wil ook haar dienstverlening aan starters, bestaande bedrijven en alle andere partijen zo goed mogelijk inrichten.

Bedrijventerreinen Almere

Almere staat bekend om de ruimte die het heeft, ook voor ondernemers. De stad telt meer dan 30 bedrijventerreinen. Die zijn stuk voor stuk goed bereikbaar, dichtbij de metropool Amsterdam en de luchthaven Schiphol. Er is voor iedere onderneming een passende oplossing, of het nu in het stadscentrum is of op een bedrijventerrein dat zich richt op de circulaire economie of logistiek, of het nu gaat om een kleinschalige starter of een grote uitbreiding. Kijk voor de mogelijkheden op de site van Bedrijventerreinen Almere.

Bedrijfspanden

Ben je op zoek naar een bedrijfspand in Almere? Almere kent een groot aanbod aan bedrijfspanden, die beschikbaar zijn voor koop of huur. Ze zijn er voor starters of voor ondernemers die willen groeien, ze zijn er in allerlei vormen en op allerlei plekken. Kies je voor een bestaand bedrijfspand, dan hoef je niet zelf iets te bouwen voor jouw onderneming. Kijk verder voor een overzicht.

Een bedrijf aan huis

In Almere mag je een deel van jouw huis gebruiken voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroepen of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als die niet belastend zijn voor de directe omgeving. Daar gelden overigens wel verschillende voorwaarden voor. Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl voor het bestemmingsplan en de gebruiksregels van de betreffende locatie.

Ondernemersplein

Via het Ondernemersplein kunnen startende en bestaande ondernemers veel informatie over ondernemen vinden. Zij kunnen hier deskundig advies inwinnen, vragen stellen over het vestigen en uitbreiden van hun bedrijf, over financiering en over vergunningen. Ook kunnen ze formele registratie bij de Kamer van Koophandel regelen. Verder zijn er gratis spreekuren van een notaris, advocaat, accountant of deskundige op gebied van debiteurenbeheer.

Het Ondernemersplein is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Almere. Kamer van Koophandel, ZelfstandigenLoket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, Baangericht en de gemeente Almere werken er samen om de dienstverlening aan ondernemers zo goed mogelijk te combineren.

Via de website van het Ondernemersplein zijn alle partners te vinden en zijn er afspraken te maken.

(Flex)werk- en ontmoetingsplekken

Veel ondernemers hebben hun werkplek aan huis. Toch kan het handig zijn om andere ondernemers te ontmoeten, een plek te hebben voor afspraken of om samenwerkingspartners te treffen. In Almere zijn daarvoor verschillende mogelijkheden, soms tegen betaling. Ook zijn er verscheidene plekken, waar ondersteuning en advies beschikbaar is, en er zijn bedrijfsverzamelgebouwen waar ondernemers terecht kunnen. Kijk verder voor het overzicht

Vestigen en uitbreiden

De gemeente Almere kent voor ondernemingen geen vestigingsvergunning, maar het is ook niet zo dat je je zomaar overal kunt vestigen. Afhankelijk van jouw activiteiten en de plek van jouw vestiging ben je verplicht een aantal toetsen te doen. Dan wordt duidelijk of je bepaalde vergunningen nodig hebt en of jouw onderneming past binnen het bestemmingsplan. Het is raadzaam je daarover tijdig te laten informeren.

Bouwen en verbouwen

Wil je als ondernemer een pand gaan bouwen voor jouw bedrijf of wil je een bestaand gebouw verbouwen of uitbreiden, dan gelden er spelregels en heb je een vergunning nodig. Het is goed om vooraf te bekijken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving helpt jou graag verder en geeft je advies.

Transformatieproces

Bij transformatie gaat het in de eerste plaats om het veranderen van een bestaand gebouw met bijvoorbeeld een kantoor-, onderwijs- of bedrijfsfunctie naar een woonfunctie. Het gebouw blijft dan geheel of grotendeels staan, maar wordt binnen ingrijpend aangepast.

Lees meer over transformatie.

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen.

Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemersloket

Ben je ondernemer en heb je ondernemersvragen? Dan kun je terecht bij het Ondernemersloket. Dit loket vind je op het Ondernemersplein, in het Stadhuis. Heb je als bedrijf een vestigingsvraag waar grond mee gemoeid is, dan is het Ondernemersloket je graag van dienst.

Afspraak maken Ondernemersloket

Je kunt online een afspraak maken met het Ondernemersloket. Het ondernemersloket is gevestigd op het Ondernemersplein in het stadhuis. Jij kiest hoe je wilt afspreken, op locatie, online via Teams of telefonisch.

Voor vragen over vergunningen of handhaving kun je terecht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Accountmanagement

Heb je je als bedrijf al gevestigd in Almere en wil je contact met de gemeente? Neem dan  contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie. Zij hebben veel contact met de Almeerse ondernemers, kennen de wegen binnen de gemeente Almere en in de stad zelf.

(ruimtelijke) initiatieven

Heb je een (ruimtelijk) initiatief dat je wilt voorleggen? Je kunt je initiatief kenbaar maken via het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere. Liefst met een omschrijving van jouw plan. We informeren je zo snel mogelijk over de mogelijkheden en het vervolgproces. Heb je een initiatief voor (projectmatige) woningbouw of een woon-zorg-initiatief, lees dan de procedurememo gronduitgiftebeleid Gemeente Almere.

Meer informatie over Woonzorg-initiatief indienen.

Accountmanagement

Om het contact tussen ondernemers en de gemeente Almere over economisch gerelateerde onderwerpen goed te laten verlopen heeft de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Almere een aantal accountmanagers. Deze accountmanagers hebben een actief verbindende rol en zijn oren & ogen van en voor het gevestigde bedrijfsleven. Zij zijn beschikbaar voor ondernemersvragen en ze hebben geregeld, pro-actief en reactief, contact met ondernemers over relevante kwesties. Dat kan gaan om knelpunten, over informatie-uitwisseling of een vlot verloop van processen. Neem contact op met één van de accountmanagers voor meer informatie.

Zakelijke netwerken en netwerkpartners

Succesvol ondernemen is onmogelijk zonder dat de ondernemer of het bedrijf beschikken over een netwerk van relaties. Zo’n netwerk kan formeel georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of stichting, maar ook informeel zijn. Soms is een netwerk commercieel van opzet, soms ontbreekt een commercieel doel.

Om Almere aantrekkelijk te maken en te houden als vestigingsplaats voor bedrijven maakt ook de gemeente deel uit van verschillende netwerken en werken wij samen met meerdere partners. Kijk op de pagina informatie-zakelijke-netwerken-en-netwerkpartners voor een (niet uitputtend) overzicht van een aantal van onze netwerkpartners.
 

BIZ (Bedrijven Investeringszone)

Wat is een Bedrijven Investeringszone?

Om de kwaliteit van bedrijventerreinen op peil te houden zijn verschillende instrumenten mogelijk, waaronder KVO-B, parkmanagement of een Bedrijven investeringszone (BIZ).

De Wet op de Bedrijven investeringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Een Bedrijven Investeringszone is een afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein (kan ook een winkelgebied zijn) waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de Bedrijven Investeringszone betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren samen een plan op. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Bij stemming vindt een draagvlakmeting plaats. Er dient een ruime meerderheid voor te zijn.

Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak onder de ondernemers/eigenaren, stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle ondernemers/eigenaren in het betreffende afgebakende gebied. Als de BIZ is opgericht, betalen uiteindelijk alle ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente (dus ook diegene die in de draagvlakmeting tegengestemd hebben). Zij betalen deze heffing aan de gemeente. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde. Ook kan er voor gekozen worden dat alle ondernemers  een vast bedrag per kalenderjaar betalen.

Een BIZ-vereniging of een BIZ-stichting wordt voor ieder BIZ-gebied afzonderlijk speciaal daartoe opgericht. Die vereniging of stichting gebruikt dat geld vervolgens om de voorgenomen activiteiten uit het BIZ-plan uit te voeren. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij openbare ruimte breed wordt geïnterpreteerd: ook activiteiten op het internet vallen hieronder. Het is niet mogelijk dat gemeentelijke taken worden gefinancierd vanuit de BIZ.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • verlichting
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • herstel van schade
 • brandveiligheid
 • graffitiverwijdering
 • het vergroten van de veiligheid door extra surveillance, hekwerken camerabewaking.

In Almere is in 2015 gepoogd een (eerste) BIZ op te richten voor het industrieterrein De Vaart, deze werd uiteindelijk toch afgestemd. In 2019 is een eerste BIZ in Almere wel een feit geworden, namelijk in het centrum van Almere Haven onder de naam “Promenade Almere Haven 2020”.

Internationaal ondernemen

Als jonge stad heeft Almere ondernemers veel te bieden. Ook voor internationale ondernemers die hun bedrijf in Nederland willen ontwikkelen. Zie daarvoor de internationale website Welcome to Almere.

In het buitenland liggen veel kansen voor zakendoen. De gemeente werkt voor de stimulering van internationale handel en innovatie samen met Amsterdam onder de noemer Amsterdam Trade. Met allerlei landen en sectoren worden contacten gelegd voor ondernemers in de regio. Er worden handelsmissies georganiseerd, met name naar Azië, Noord-Amerika en in Europa. De focus ligt op de creative, agrifood, smart city en e-health sectoren. 

De Rijksoverheid begeleidt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondernemers met internationale ambities bij het vinden van informatie over exporteren, zakenpartners en (financiële) ondersteuning. Kijk op de website van de RVO.

Horeca

Als (horeca)ondernemer krijg je met vergunningen en vereisten te maken. Afhankelijk van de activiteit(en) die je gaat uitvoeren, de omvang van uw (horeca)onderneming en de inrichting van jouw bedrijfspand. Lees welke verplichtingen er gelden en welke regels de gemeente hanteert, o.a. op het gebied van de Wet Bibob.

Brexit

De dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat nadert. Dan veranderen de regels voor zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Om te weten of en hoe de Brexit uw bedrijf raakt, is het goed u voor te bereiden. Ook als u het niet verwacht, is het goed om de Brexit Impact Scan te doen. En heeft de Brexit gevolgen dan kunt u met een Brexit-voucher subsidie aanvragen voor deskundig advies over maatregelen.

Marktplaatsvergunning

Almere kent drie weekmarkten: in Almere Stad, Almere Buiten en Almere Haven. Om op een van die markten te staan is een vergunning nodig. Deze worden op basis van het Marktreglement Almere 2012 verstrekt. Daarin zijn de inrichting, verdeling van kramen en de spelregels voor marktkooplieden vastgelegd. Voor de markt in Almere Stad worden wegens de herinrichting van het Stadhuisplein momenteel geen vergunningen afgegeven. Op de markten zijn dagplaatsen en standwerkerplaatsen beschikbaar.

Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning is nodig als je vanaf een vaste plek aan de openbare weg producten wilt verkopen. Wij kennen in Almere een vaste standplaats, een tijdelijke standplaats en een seizoensgebonden standplaats.

Bedrijfsafval

Almere wil een groene, gezonde stad zonder afval zijn. We zetten met inwoners en ondernemers in op afval scheiden en hergebruik. De meest in het oog springende plek daarvoor is het Upcyclecentrum in Almere Haven, met een recycleperron, ondernemers die restafval gebruiken en een belevingscentrum. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Upcyclecentrum, kijk dan verder. 

Heeft u als onderneming toch afval, dan geldt dat als bedrijfsafval. Voor de verwerking daarvan zijn bedrijven zelf verantwoordelijk. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere afvalinzameling via afvalbakken, containers of recycleperrons. Ondernemers moeten hun afval laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een bedrijf zoeken dat vergunning heeft voor het inzamelen van bedrijfsafval. Voor ondernemers in Almere Stad Centrum geldt dat ze mogelijkerwijs gebruik kunnen maken van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT). Daarvoor kunt u navraag doen via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier.