Skip to content

Dienstverlening

Ondernemersplein

Via het Ondernemersplein kunnen startende en bestaande ondernemers veel informatie over ondernemen vinden. Zij kunnen hier deskundig advies inwinnen, vragen stellen over het vestigen en uitbreiden van hun bedrijf, over financiering en over vergunningen. Ook kunnen ze formele registratie bij de Kamer van Koophandel regelen. Verder zijn er gratis spreekuren van een notaris, advocaat, accountant of deskundige op gebied van debiteurenbeheer.

Het Ondernemersplein is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Almere. Kamer van Koophandel, ZelfstandigenLoket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, Baangericht en de gemeente Almere werken er samen om de dienstverlening aan ondernemers zo goed mogelijk te combineren.

Via de website van het Ondernemersplein zijn alle partners te vinden en zijn er afspraken te maken.

Zakelijke netwerken en netwerkpartners

Succesvol ondernemen is onmogelijk zonder dat de ondernemer of het bedrijf beschikken over een netwerk van relaties. Zo’n netwerk kan formeel georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of stichting, Maar ook informeel zijn. Soms is een netwerk commercieel van opzet, soms ontbreekt een commercieel doel.

Om Almere aantrekkelijk te maken en te houden als vestigingsplaats voor bedrijven maakt ook de gemeente deel uit van verschillende netwerken en werken wij samen met meerdere partners. Kijk hier voor een (niet uitputtend) overzicht van een aantal van onze netwerkpartners.

Bedrijfsafval

Almere wil een groene gezonde stad zonder afval zijn. We zetten met inwoners en ondernemers in op afval scheiden en hergebruik. Het meest in het oog springende plek daarvoor is het Upcyclecentrum in Almere Haven, met een recycleperron, ondernemers die restafval gebruiken en een belevingscentrum. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Upcyclecentrum, kijk dan verder. 

Heeft u als onderneming toch afval, dan geldt dat als bedrijfsafval. Voor de verwerking daarvan zijn bedrijven zelf verantwoordelijk. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere afvalinzameling via afvalbakken, containers of recycleperrons. Ondernemers moeten hun afval laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een bedrijf zoeken dat vergunning heeft voor het inzamelen van bedrijfsafval. Voor ondernemers in Almere Stad Centrum geldt dat ze mogelijkerwijs gebruik kunnen maken van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT), Daarvoor kunt u navraag doen via telefoonnummer 14 036 of via  het contactformulier.

Wat vindt u van onze website?