Skip to content

Dienstverlening

De gemeente Almere wil een optimaal ondernemersklimaat creëren. Daarvoor werkt ze aan de randvoorwaarden voor ondernemers en bedrijven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, huisvesting, kennisuitwisseling, onderwijs-arbeidsmarkt. Maar ze wil ook haar dienstverlening aan starters, bestaande bedrijven en alle andere partijen zo goed mogelijk inrichten.

Ondernemersplein

Via het Ondernemersplein kunnen startende en bestaande ondernemers veel informatie over ondernemen vinden. Zij kunnen hier deskundig advies inwinnen, vragen stellen over het vestigen en uitbreiden van hun bedrijf, over financiering en over vergunningen. Ook kunnen ze formele registratie bij de Kamer van Koophandel regelen. Verder zijn er gratis spreekuren van een notaris, advocaat, accountant of deskundige op gebied van debiteurenbeheer.

Het Ondernemersplein is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Almere. Kamer van Koophandel, ZelfstandigenLoket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, Baangericht en de gemeente Almere werken er samen om de dienstverlening aan ondernemers zo goed mogelijk te combineren.

Via de website van het Ondernemersplein zijn alle partners te vinden en zijn er afspraken te maken.

Accountmanagement

Om het contact tussen ondernemers en de gemeente Almere over economisch gerelateerde onderwerpen goed te laten verlopen heeft de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Almere een aantal accountmanagers. Deze accountmanagers hebben een actief verbindende rol en zijn oren & ogen van en voor het gevestigde bedrijfsleven.  Zij zijn beschikbaar voor ondernemersvragen en ze hebben geregeld, pro-actief en reactief, contact met ondernemers over relevante kwesties. Dat kan gaan om knelpunten, over informatie-uitwisseling of een vlot verloop van processen. Wilt u contact met één van de accountmanagers, klik hier voor meer informatie.

Zakelijke netwerken en netwerkpartners

Succesvol ondernemen is onmogelijk zonder dat de ondernemer of het bedrijf beschikken over een netwerk van relaties. Zo’n netwerk kan formeel georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of stichting, Maar ook informeel zijn. Soms is een netwerk commercieel van opzet, soms ontbreekt een commercieel doel.

Om Almere aantrekkelijk te maken en te houden als vestigingsplaats voor bedrijven maakt ook de gemeente deel uit van verschillende netwerken en werken wij samen met meerdere partners. Kijk hier voor een (niet uitputtend) overzicht van een aantal van onze netwerkpartners.

Internationaal ondernemen

Als jonge stad heeft Almere ondernemers veel te bieden. Ook voor internationale ondernemers die hun bedrijf in Nederland willen ontwikkelen. Zie daarvoor de internationale website Welcome to Almere.

In het buitenland liggen veel kansen voor zakendoen. De gemeente werkt voor de stimulering van internationale handel en innovatie samen met Amsterdam onder de noemer Amsterdam Trade. Met allerlei landen en sectoren worden contacten gelegd voor ondernemers in de regio. Er worden handelsmissies georganiseerd, met name naar Azië, Noord-Amerika en in Europa. De focus ligt op de creative, agrifood, smart city en e-health sectoren. 

De rijksoverheid begeleidt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondernemers met internationale ambities bij het vinden van informatie over exporteren, zakenpartners en (financiële) ondersteuning. Kijk op de website van de RVO.

Brexit

De dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat nadert. Dan veranderen de regels voor zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Om te weten of en hoe de Brexit uw bedrijf raakt, is het goed u voor te bereiden. Ook als u het niet verwacht, is het goed om de Brexit Impact Scan te doen. En heeft de Brexit gevolgen dan kunt u met een Brexit-voucher subsidie aanvragen voor deskundig advies over maatregelen.

Bedrijfsafval

Almere wil een groene gezonde stad zonder afval zijn. We zetten met inwoners en ondernemers in op afval scheiden en hergebruik. Het meest in het oog springende plek daarvoor is het Upcyclecentrum in Almere Haven, met een recycleperron, ondernemers die restafval gebruiken en een belevingscentrum. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Upcyclecentrum, kijk dan verder. 

Heeft u als onderneming toch afval, dan geldt dat als bedrijfsafval. Voor de verwerking daarvan zijn bedrijven zelf verantwoordelijk. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere afvalinzameling via afvalbakken, containers of recycleperrons. Ondernemers moeten hun afval laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een bedrijf zoeken dat vergunning heeft voor het inzamelen van bedrijfsafval. Voor ondernemers in Almere Stad Centrum geldt dat ze mogelijkerwijs gebruik kunnen maken van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT), Daarvoor kunt u navraag doen via telefoonnummer 14 036 of via  het contactformulier.

Wat vindt u van onze website?