Direct naar paginainhoud
menu

Een goede plek voor uw onderneming is van groot belang. Daarbij zijn er vele mogelijkheden. U kunt een bestaand bedrijfspand huren of kopen of zelf aan de slag om een bestaand pand geschikt te maken of om een eigen bedrijfsgebouw te bouwen. Almere staat er om bekend dat het volop ruimte heeft en er is dus voor iedere onderneming huisvesting op maat te vinden. Als er regels gelden of vergunningen nodig is, dan is het goed om u daar tijdig over te informeren.

Bedrijventerreinen Almere

Almere staat bekend om de ruimte die het heeft, ook voor ondernemers. De stad telt meer dan 30 bedrijventerreinen. Die zijn stuk voor stuk goed bereikbaar, dichtbij de metropool Amsterdam en de luchthaven Schiphol. Er is voor iedere onderneming een passende oplossing, of het nu in het stadscentrum is of op een bedrijventerrein dat zich richt op de circulaire economie of logistiek, of het nu gaat om een kleinschalige starter of een grote uitbreiding. Kijk voor de mogelijkheden op de site van Bedrijventerreinen Almere.

Bedrijfspanden

Bent u op zoek naar een bedrijfspand in Almere? Almere kent een groot aanbod aan bedrijfspanden, die beschikbaar zijn voor koop of huur. Ze zijn er voor starters of voor ondernemers die willen groeien, ze zijn er in allerlei vormen en op allerlei plekken. Kiest u voor een bestaand bedrijfspand, dan hoeft u niet zelf iets te bouwen voor uw onderneming. Kijk verder voor een overzicht.

Een bedrijf aan huis

In Almere mag u (een deel van) uw huis gebruiken voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroepen of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als die niet belastend zijn voor de directe omgeving. Daar gelden overigens wel verschillende voorwaarden voor en in sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig. U kunt zich via het omgevingsloket laten informeren.

(Flex)werk- en ontmoetingsplekken

Veel ondernemers hebben hun werkplek aan huis. Toch kan het handig zijn om andere ondernemers te ontmoeten, een plek te hebben voor afspraken of om samenwerkingspartners te treffen. In Almere zijn daarvoor verschillende mogelijkheden, soms tegen betaling. Ook zijn er verscheidene plekken, waar ondersteuning en advies beschikbaar is, en er zijn bedrijfsverzamelgebouwen waar ondernemers terecht kunnen. Kijk verder voor het overzicht

Vestigen en uitbreiden

De gemeente Almere kent voor ondernemingen geen vestigingsvergunning, maar het is ook niet zo dat u zich zomaar overal kunt vestigen. Afhankelijk van uw activiteiten en de plek van uw vestiging bent u verplicht een aantal toetsen te doen. Dan wordt duidelijk of u bepaalde vergunningen nodig heeft en of uw onderneming past binnen het bestemmingsplan. Het is raadzaam u daarover tijdig te laten informeren.
Meer informatie

Bouwen en verbouwen

Wilt u als ondernemer een pand gaan bouwen voor uw bedrijf of wilt u een bestaand gebouw verbouwen of uitbreiden, dan gelden er spelregels en hebt u een vergunning nodig. Het is goed om vooraf te bekijken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving helpt u graag verder en geeft u advies. Meer informatie

Transformatieproces

Bij transformatie gaat het in de eerste plaats om het veranderen van een bestaand gebouw met bijvoorbeeld een kantoor-, onderwijs- of bedrijfsfunctie naar een woonfunctie. Het gebouw blijft dan geheel of grotendeels staan, maar wordt binnen ingrijpend aangepast.

Meer informatie

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen.

Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht.
Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemersloket

Dit loket voor ruimtelijke initiatieven is onderdeel van het Ondernemersplein. Op deze manier kunnen we mensen die een initiatief hebben sneller en integraler van dienst zijn als het gaat om een aanvraag voor (her)vestigen of uitbreiding. Dus als u als bedrijf, instelling of vereniging een vestigingsvraag heeft waar grond mee gemoeid is, dan zal het Ondernemersloket (EZ Vestigen) u graag van dienst zijn.

Via dit formulier kunt u uw initiatief kenbaar maken of uw vraag stellen, liefst met een omschrijving van uw plan. We zullen u daarna zo snel mogelijk nader informeren, waarbij we aan zullen geven wat de mogelijkheden zijn en hoe het vervolgproces zal verlopen. Heeft u een initiatief voor (projectmatige) woningbouw of een woon-zorg-initiatief, lees dan hier meer over de procedures daarvoor.

Horeca

Als (horeca)ondernemer krijgt u met vergunningen en vereisten te maken. Afhankelijk van de activiteit(en) die u gaat uitvoeren, de omvang van uw (horeca)onderneming en de inrichting van uw bedrijfspand. Hier kunt u lezen welke verplichtingen er gelden en welke regels de gemeente hanteert, o.a. op het gebied van de Wet Bibob.

Marktplaatsvergunning

Almere kent drie weekmarkten: in Almere Stad, Almere Buiten en Almere Haven. Om op een van die markten te staan is een vergunning nodig. Deze worden op basis van het Marktreglement Almere 2012 verstrekt. Daarin zijn de inrichting, verdeling van kramen en de spelregels voor marktkooplieden vastgelegd. Voor de markt in Almere Stad worden wegens de herinrichting van het Stadhuisplein momenteel geen vergunningen afgegeven. Op de markten zijn dagplaatsen en standwerkerplaatsen beschikbaar. Voor meer informatie 

Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning is nodig als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg producten wilt verkopen. Wij kennen in Almere een vaste standplaats, een tijdelijke standplaats en een seizoensgebonden standplaats.
Meer informatie

Wat vindt u van onze website?