Skip to content

Personeel en onderwijs

Voor een goed functionerend bedrijf is goed personeel van groot belang. Hoe dat te vinden is de uitdaging van een ondernemer, maar in een aantal gevallen kan de gemeente daarbij van dienst zijn. Bovendien wil de gemeente dat ondernemers in Almere een kwalitatief goede beroepsbevolking vinden en dat het onderwijs goed aansluit op de vraag vanuit Almeerse bedrijven. Daarom stimuleert de gemeente de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Baangericht

Onder de naam Baangericht werken gemeente, Randstad HR Solutions en UWV samen om werkzoekenden in Almere meer kansen te bieden. We brengen de vraag naar personeel samen met ons aanbod van kandidaten. Daarbij zorgt Baangericht voor de werving en selectie en voor begeleiding. De adviseurs van Baangericht hebben specifieke ervaring in diverse branches. Zij kunnen u ook alles vertellen over sociaal ondernemen en SROI. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Baangericht.

House of Skills

Om te zorgen dat lager- en middelbaar opgeleide medewerkers ook op langere termijn op de arbeidsmarkt terecht kunnen, werken bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en overheden in de regio Amsterdam samen in het House of Skills. Ook Almere doet mee. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat bedrijven hun arbeidsvraag van de toekomst goed kunnen vervullen. Zowel voor ondernemers als voor werknemers is het interessant om zich op de mogelijkheden van House of Skills te oriënteren. 

Wat vindt u van onze website?