Informatie voor ondernemers over het coronavirus

De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. De steunpakketten moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Tot eind juni 2021 is het landelijk coronasteunpakket van kracht. Enkele regelingen lopen langer door. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van alle steunmaatregelen.

Daarnaast heeft Almere ook regionale ondersteuningsvormen en dienstverlening die je als ondernemer kunnen helpen bij de bedrijfsvoering. We hebben het huidige aanbod hieronder zo volledig mogelijk weergegeven.

Als je een vraag hebt over bedrijfsfinanciering, crowdfunding of andere vormen van financiering, dan kun je kosteloos en onafhankelijk advies krijgen bij het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering (KCBF).

Je treft het KCBF op het Ondernemersplein. Wil je in contact komen met het KCBF? Stuur dan een e-mail naar kenniscentrumbedrijfsfinancieringverberg dit@almere.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Financiële tegemoetkomingen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben van ten minste 20% omzetverlies. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021.

TijdsvakPeriodeAanvraagperiode
11 oktober tot en met 31 december 2020Gesloten
21 januari tot en met 31 maart 2021Gesloten
31 april tot en met 30 juni 20216 mei tot en met 30 juni

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85 procent van de loonkosten over een periode van drie maanden. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk. Dit betreft een regeling van de rijksoverheid en kan worden aangevraagd via het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Tozo 3 liep van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De voorwaarden voor Tozo 3 en Tozo 4 zijn hetzelfde.

Dit betreft een regeling van de rijksoverheid, meer informatie en het aanvraag formulier is the vinden bij het Zelfstandigen loket Flevoland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten helpt bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. Voor de detailhandel, reissector, land- en tuinbouw en evenementenbranche zijn aanvullende regelingen getroffen binnen de TVL. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021 en is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden

TVL Q4 2020: Gesloten

TVL Q1 2021: Van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan tot 18 mei 2021.

TVL Q2 2021: Van 1 april tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2021.

De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro. TVL is bedoeld voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het subsidiepercentage voor TVL Q1 2021 is 85%. In het 2e kwartaal wordt dit percentage verhoogd naar 100%. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. De regeling loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. Deze regeling kun je direct aanvragen bij gemeente Almere.

Meer informatie over alle regelingen vind je bij de rijksoverheid.nl

 

Uitstel van betaling en financierings-/kredietregelingen

MKB en werkgevers

Er zijn meerdere financiële regelingen opgetuigd om te voorzien in noodzakelijke leningen en of kredieten. Voor MKB en werkgevers zijn er o.a. de volgende type regelingen:

  1. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  2. Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)
  3. Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen
  4. Groeifaciliteit
  5. Corona overbruggingskrediet

Veelal kun je via een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal de bank) een aanvraag doen van een van bovenstaande of ander soortgelijke leningen en/of kredieten. Voor advies kunt u ook terecht bij:

Start-ups & Scale- ups

De Corona Overbruggingslening ofwel COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is (opnieuw) opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers zonder kredietrelatie bij een bank kunnen een COL-aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet. Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Aanvragen kan tot uiterlijk 16 mei.

In Flevoland kun je de aanvraag doen bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon

Garantiefonds evenementen

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. De overheid biedt zo meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving.

Het loket voor het indienen van aanvragen gaat begin mei t/m eind september open via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Time-out Arrangement

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord. Je kunt zelf het WHOA-traject in gang zetten aan de hand van een routekaart.

Voor meer informatie over het Time-out Arrangement: rijksoverheid.nl

Belastingen

Landelijke belastingen

De Belastingdienst heeft meerdere regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de belastingdienst of jouw belastingadviseur.

Gemeentelijke belastingen

Als ondernemer binnen de gemeente Almere moet je gemeentelijke belastingen en heffingen betalen. Welke belastingen en heffingen je dient te betalen, is gedeeltelijk afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt. Voor een deel van de ondernemers die door de corona crisis is geraakt komt dit mogelijk niet goed uit. Je kunt als ondernemer een tijdelijk uitstel van betaling aanvragen of je kunt een gespreide betalingsregeling op maat met ons afspreken.

Voor zowel uitstel als een betalingsregeling kan er een mail gestuurd worden naar belastingenverberg dit@almere.nl. Graag in de mail een korte toelichting van de huidige situatie en een voorstel voor de gewenste vorm van betaling.

Bedrijfsadvies, coaching en financiering

Vroegsignalering en advies

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt. Dat doen zij aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan.nl legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.

Je kunt je aanmelden voor een gratis gesprek met MKBDoorgaan.nl of je kunt hun vragenlijst invullen om zelf een gespecialiseerde partij te vinden. Ga voor meer informatie naar www.mkbdoorgaan.nl

Financiële hulpverlening bij schulden

Indien jouw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat je er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle (ex) ondernemers in Flevoland heeft het zelfstandigenloket Flevoland geregeld dat je bij de aangesloten bedrijven kunt verzoeken om hulp, ongeacht of je jouw bedrijf voort kunt zetten. Voor heel Flevoland kun je terecht bij Zuidweg & Partners of Okkerse & Schop Advocaten. Als zzp’er dien je voorafgaand aan het gebruikmaken van schuldhulpverlening altijd eerst bij het Zelfstandigenloket Flevoland te melden.

KVK- Advies bij zwaar weer

Wordt jouw bedrijf hard getroffen door de coronacrisis? Wij beseffen dat het nu een lastige periode is voor veel ondernemers. De adviseurs van KVK informeren je over alle actuele maatregelen en regelingen en helpen je verder met stappenplannen op maat. Ga voor meer informatie naar KVK.nl.

 

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Werk naar werk begeleiding: Knooppunt Werk Almere

Brengt werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Het KWA verbindt werkgevers met elkaar om de vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen zij eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als mogelijk doordraait.

Knooppunt Werk Almere is een initiatief van de afdelingen Economische Ontwikkeling en Werk en Inkomen van de gemeente Almere, in samenwerking met Randstad. Dit zal mogelijk later aansluiten bij een regionaal initiatief. Knooppunt Werk Almere is een aanpak bovenop het maatregelenpakket van het Rijk en sluit aan op initiatieven die we op dit moment in de markt zien waarin bedrijven elkaar vinden om personeel uit te wisselen. Heb je te veel of juist te weinig personeel? Wil je wegwijs worden in alle regelingen? Wij helpen je graag verder! Mail naar Knooppuntwerkverberg dit@almere.nl

Scholing en ontwikkeling: NL Leert door

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

NL leert door met inzet van: Ontwikkeladvies

Om mee te doen aan een ontwikkeltraject, kunnen deelnemers zich aanmelden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur verzorgt de registratie en de financiële afhandeling. Het loket voor de ontwikkeladviezen was 1 december 2020 opnieuw geopend. Vanaf dat moment konden werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er was ruimte voor maximaal 55.000 extra adviestrajecten. Alle trajecten zijn echter al direct binnen twee dagen vergeven! Op 2 december 2020 is het loket gesloten.

Mocht je toch behoefte hebben aan een ontwikkeladviesgesprek? O.a. via de volgende websites kun je op eigen kosten een geschikte loopbaanadviseur vinden: 

NL leert door met inzet van: (Online) scholing

Er is een flink aantal opleiders die via NL leert door subsidie hebben gekregen. Bij deze opleiders kunnen deelnemers gratis (online) scholingsactiviteiten volgen. Een ideale manier om kennis of skills uit te breiden en te updaten. Belangrijk want zo leren deelnemers andere vaardigheden waardoor ze binnen de eigen organisatie ander werk kunnen doen. Het kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af.

Via de zoekmachine Vindjeupdate.nl kunnen deelnemers direct naar een van de deelnemende opleiders doorklikken. Deelnemers kunnen zoeken in alle gratis leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen. Vaak kan men direct al beginnen en is er geen specifieke voorkennis nodig. In de meeste gevallen ontvangt men een certificaat of diploma.

NL leert door met inzet van: Sectoraal maatwerk

De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen. De hoofdregel is dat bij een samenwerkingsverband zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de sector. Het doel van deze regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden.

Voor meer informatie over NL leert door: Rijksoverheid.nl

Advies leren en Werken: Leer- werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken. Voor iedereen in de regio Flevoland. Het Leerwerkloket Flevoland bestaat uit een onafhankelijk en enthousiast team dat je graag wegwijs maakt in alle mogelijkheden op het gebied van leren en werken.  Ze zijn er voor iedereen. Ook als werkgever kan je bij ons terecht. Samen met de Werkgeversservicepunten geven we graag onafhankelijk en kosteloos advies over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt.

 

Toekomstgericht ondernemen

In de huidige tijd is het soms lastig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Je loopt als ondernemer tegen uitdagingen en vraagstukken aan waar je niet direct zelf het antwoord op hebt. Er zijn profit- en non-profit organisaties die ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Soms kan een constructief gesprek met een andere ondernemer of adviseur je al nieuwe inzichten geven. 

Klassikaal traject

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Misschien is het nu nog lastig te geloven. Maar met de juiste draai aan je businessmodel kan je best wel eens sterker uit de strijd komen. Voor ondernemers die willen gaan hervormen of vernieuwen is het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ de uitkomst. Qredits biedt een klassikaal online lesprogramma aan (€ 400,- per traject, max 15 deelnemers) met als uiteindelijke doel; een duurzaam businessmodel voor je bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.qredits.nl.

Individuele coaching

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staan wij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Onze adviseurs zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap. Ga voor meer informatie naar www.ondernemersklankbord.nl.

Corona Rebuild Programma Horizon Flevoland

Het Corona Rebuild Programma van Horizon Flevoland is voor ondernemers bij wie door de corona crisis de omzet terugloopt en hun businessmodel willen aanpassen aan de veranderende markt. Het is een landelijk programma dat de ondernemer helpt gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow, ongeacht in welke sector het bedrijf actief is. In acht weken tijd doorloopt men samen met andere ondernemers vijf masterclasses. Men leert van elkaars ervaringen en inspireert elkaar om tot actie over te gaan. Aanmelden kan via Horizon Flevoland.

Ondernemersplein Almere

Het Ondernemersplein is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor toegang tot informatie, inspiratie, support en netwerk voor Almeerse ondernemers met als doel: stabiele Almeerse ondernemingen, een groeiend Almeers midden- en kleinbedrijf en een groeiend aantal lokale banen voor een stad met groeiambities. Op de website tref je per onderwerp ook informatie voor als je in zwaar weer zit als ondernemer. Of je nu vragen hebt over faillissement, het verkopen van je bedrijf of coronaregelingen. Ga voor meer informatie naar het Ondernemersplein.

Kennisdeling

Door middel van een aansprekende agenda vol events op het gebied van kennisdeling draagt het Ondernemersplein bij aan snelle toegang tot informatie en inspiratie. Samen met het ondernemersplein bieden we in de vorm van fysieke en digitale kennissessies en actuele informatievoorziening via verschillende communicatiekanalen bij aan kennisdeling op verschillende thema die bijdragen aan toekomstgericht ondernemen.

Cultuur en overig

De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving zijn groot. Ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage aan de lokale culturele infrastructuur kan de gemeente een pakket maatregelen uitvoeren onder de noemer Coronapakket Cultuur Almere. Hiervoor is een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dit pakket biedt perspectief aan de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor de lange termijn is het nodig om te transformeren. Ook daarin voorziet het pakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert.

Over de tweede rijksbijdrage voor de lokale cultuursector van 2 miljoen, communiceren we in het voorjaar van 2021.

Meer informatie is te vinden op Almere Cultuur.

Boeren voor Buren

De klap van de coronacrisis is voor veel (boeren)bedrijven, ondernemers en zzp-ers voelbaar. Om hen een steuntje in de rug te geven en om de lokale economie te stimuleren is Boeren voor Buren Almere opgericht. Ondernemers kunnen groenten en fruit, rechtstreeks uit de Flevopolder, bestellen voor een aantrekkelijke prijs. Initiatiefnemer is vereniging Flevofood. De Rabobank en gemeente Almere ondersteunen het project. 

Korte ketens steeds belangrijker

Zelfstandig ondernemers die gebruik maken van de TOZO regeling of het BBZ ontvangen een brief in de bus met het exclusieve aanbod om voordeliger verse groenten en fruit te kopen. Duurzaam geteelde groenten, rechtstreeks van de Flevolandse boer. De prijs die zij daarvoor betalen is gunstig - iets boven de kostprijs van de boer - en ruim onder de winkelprijs. De boer krijgt een faire prijs voor zijn producten. Almeerse wethouder Froukje de Jonge is om veel redenen enthousiast: "Boeren voor Buren stimuleert het kopen van groente en fruit van het seizoen en om de hoek. Dat is natuurlijk gezond en duurzaam. Tegelijkertijd helpen ondernemers elkaar in deze tijd met Corona. Zo verenigt dit initiatief dus veel zaken die belangrijk zijn."

Tweewekelijks Flevolandse groenten en fruit bestellen

Via de website van Boeren voor Buren kunnen Almeerse ondernemers en inwoners met een uitkering of een bepaalde regeling elke 2 weken lokale, goedkope groenten en fruit bestellen. Bijvoorbeeld een pakket van 5 kg, 10 kg of 16 kg of seizoensgroenten & fruit. Je kunt ook zelf je pakket samenstellen. De bestelcode is Almere. Je kunt je bestelling ophalen bij Zorgkwekerij Weet hoe je Leeft, Linnaeusweg 15 op de Buitenvaart.

Bedoeld voor de lange termijn, versneld opgezet door de crisis

Boeren voor Buren Almere is gestart in oktober 2020, met Amsterdam als succesvol voorbeeld. Almere richt zich op zelfstandig ondernemers, omdat er veel ondernemers zijn die het zwaar hebben. Het aanbod is nu exclusief voor deze doelgroep. Mogelijk dat later de doelgroep wordt uitgebreid. Boeren voor Buren is door de coronacrisis versneld opgezet. Het is echter de bedoeling dat het voor de lange termijn gaat lopen.

Belangrijke adressen

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden op deze pagina? Mail dan naar ezcoronaverberg dit@almere.nl

Kamer van koophandel – KVK Corona loket

De KVK heeft het KVK coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting.

KVK regelingencheck

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de KVK regelingencheck

Kamer van koophandel

Overzicht van alle regelingen bij de Kamer van Koophandel

Rijksoverheid

Overzicht van het steun- en herstelpakket corona met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.

Belastingdienst

Voor vragen over belastingen en toeslagen. En voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een betalingsregeling.

0800 - 0543 (gratis)

Zelfstandigenloket Flevoland

Als gemeentelijk loket zorgt het Zelfstandigenloket Flevoland voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland.

MKBDoorgaan

Kosteloze dienstverlening voor ondernemers die te maken hebben met dreigende (financiële) problemen. MKB doorgaan organiseert en biedt hulp aan MKB-ondernemers en zzp’ers die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden

Ondernemersplein Gemeente Almere

Het ondernemersplein Almere is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale instellingen en de Kamer van Koophandel. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor snelle en lokale toegang tot informatie, inspiratie, netwerk en support voor Almeerse ondernemers. 

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij zetten ons in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.

Leer- Werkloket Flevoland

Het Leer- werkloket Flevoland biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken