Direct naar paginainhoud
menu

Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Het loket is ook te bereiken via https://www.kvk.nl/coronaloket

Regelingencheck KvK

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck op de website van KvK

Webinar Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op vrijdag 5 juni gaf het Zelfstandigenloket Flevoland in samenwerking met het Ondernemersplein Almere een webinar over het steunpakket voor zelfstandig ondernemers. Er kwamen nuttige tips aan bod die ondernemers kunnen helpen bij hun aanvraag. Bekijk de opname van de webinar hieronder.

Vragen en antwoorden

Zelfstandigen/zzp-ers - aanvragen Tozo

Zelfstandigenloket Flevoland

Vanwege het coronavirus verwijst de Rijksoverheid zelfstandig ondernemers naar de gemeenten voor ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers voor inkomensondersteuning terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen.

Een van de maatregelen die het Kabinet heeft aangekondigd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ondernemers en zzp’ers die in de provincie Flevoland wonen kunnen een Tozo-aanvraag indienen via zelfstandigenloketflevoland.nl.

Het digitale Tozo aanvraagformulier staat onder het kopje “Covid-19’ in de blauwe balk. Daarnaast kunt u het ZLF bereiken door een e-mail te sturen naar zlfverberg dit@lelystad.nl.

Welke mogelijkheden biedt de Tozo?

 1. Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande. Dit bedrag is een gift, u hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. U start met aflossen vanaf 1 januari 2021, en lost af binnen drie jaar. Het rentepercentage is 2%.

Waar en hoe kunt u de Tozo aanvragen?

Woont u in Flevoland, dan kunt de aanvraag indienen via de website zelfstandigenloketflevoland.nl. Let op; het gaat om uw woonplaats, niet de vestigingsplaats van uw bedrijf.

U kunt de aanvraag vanaf dinsdag 28 april 2020 indienen door met DigiD in te loggen. Zorg dat uw DigiD en wachtwoord van u en uw partner klaarliggen.

Verlenging Tozo regeling

De regeling wordt per 1 juni 2020 verlengd met een periode van drie maanden. Bij de vervolgregeling per 1 juni 2020 wordt het inkomen van de partner meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Op 1 juni 2020 komen de digitale formulieren voor de nieuwe aanvraag en de verleningsaanvraag voor ondernemers die wonen in Flevoland beschikbaar via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

LET OP: De Tozo wordt niet automatisch verlengd. U moet de verlenging zelf aanvragen. 

Bent u ondernemer en wilt u de Tozo aanvragen? Ga dan naar zelfstandigenloketflevoland.nl en log in bij het gemeenteportaal, met uw DigiD. Ga naar ‘Aanvragen Tozo’ en kies voor ‘Aanvraag Tozo 2 Levensonderhoud’ of ‘Aanvraag Tizi Bedrijfskrediet’. Wilt u de verlenging aanvragen? Ga dan naar ‘Verlenging Tozo Levensonderhoud’. Zorg dat u het formulier volledig invult. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van uw aanvraag.  

Welke bewijsstukken moet u aanleveren?

We raden u aan om voor het versturen van de aanvraag goed te controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste bijlagen zijn bijgesloten. We ontvangen helaas nog teveel aanvragen die niet compleet of onleesbaar zijn.

Bewijsstukken die ingeleverd moeten worden zijn:

 • Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN nummer, of kopie paspoort. Woont u samen? Stuur dan ook die van uw partner.
 • Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
 • Voor de aanvraag voor een krediet hebben wij omzetcijfers en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf nodig.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp zouden bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is niet altijd kosteloos. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van deze regeling? Mail dan naar zlfverberg dit@lelystad.nl, het Zelfstandigenloket Flevoland, deze uitvoeringsorganisatie voor Tozo helpt u kosteloos.

 

MKB Doorgaan

Ondernemers voor wie de financiële ondersteuning via de Tozo niet voldoende is of andere hulp nodig hebben dan financiële hulp en die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland, kunnen terecht bij MKB Doorgaan.nl. U kunt zich aanmelden via mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek.

Bijzondere bijstand gemeente

Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan een gift of een lening zijn. Meer informatie, zoals waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn. Lees de voorwaarden voor bijzondere bijstand

Gemeentelijke belastingen

Kan ik als ondernemer uitstel van betaling krijgen van gemeentebelastingen?

Komt u in betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u voor uw aanslag gemeentelijke belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U kunt dan uitstel van betaling krijgen tot 1 september 2020. De invorderingsrente wordt in dat geval teruggebracht tot 0.01%. Dit geldt voor ondernemers (inclusief zzp’ers) in Almere. Stuur een e-mail naar belastingenverberg dit@almere.nl. (NB het is voor rechtspersonen niet mogelijk in te loggen via de online belastingbalie. Maak daarom gebruik van het e-mailadres). Leg in uw aanvraag uit hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen.

Kan ik als ondernemer kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen?

Kwijtschelding is niet mogelijk voor rechtspersonen. Natuurlijke personen (zoals ZZP’ers en zelfstandigen) kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privé belastingaanslag. Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen natuurlijke personen online aanvragen (DigiD verplicht) via onderstaande link:

kwijtschelding aanvragen

 

Landelijke belastingen

Getroffen ondernemers, inclusief zzp-ers, kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Op de website van de belastingdienst staat meer informatie over uitstel van belasting en andere regelingen.

Werkomgeving

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Per 1 juli 2020 zijn een aantal maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de regels voor ‘binnen’ en ‘buiten’.

Maatregelen 1,5 meter afstand

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. In het openbaar vervoer is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf, zodat ook zij veilig kunnen blijven winkelen. De burgemeester kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houdt. 

Op grond van de Verordening Winkeltijden Almere gelden voor winkels de volgende openingstijden: 06.00 uur tot 22.00 uur. Winkeliers mogen zelf besluiten wat zij binnen het venster van 06.00 uur tot 22.00 uur aanhouden als openingstijden. In overleg met ondernemersverenigingen proberen we hier per gebied zoveel mogelijk eenduidigheid in aan te brengen. Voor het Stadscentrum zijn hierover al afwijkende afspraken gemaakt.

Financiële tegemoetkomingen kabinet

Krijgen de ondernemers die in de problemen dreigen te komen financiële steun?

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en lange termijn. Hieronder hebben wij de regelingen van het kabinet opgesomd.

 • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het corona-virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers; zie onder Zelfstandigen / ZZP’er 
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 • Verruiming BMKB. Lees meer over de BMKB regeling op de website van de Kamer van Koophandel.
 • Uitstel betalen belasting; zie bij Landelijke belastingen en Gemeentelijke belastingen
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Voorgenomen maatregelen
  • BL: financiering voor land- en tuinbouw
  • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KvK en de Rijksoverheid.

Uitstel huurbetaling gemeentelijk vastgoed

Diverse belangenbehartigers roepen verhuurders op om coulant om te gaan met huurbetalingen. Als eigenaar van gemeentelijk vastgoed  zijn wij zelf verhuurder voor diverse ondernemers en organisaties. Huurders van gemeentelijk vastgoed bieden we dan ook op verzoek uitstel van betaling aan. Deze huurders kunnen zich melden bij hun accountmanager

Gebruik van sanitair op vakantieparken en campings

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen kunnen niet; zijn te allen tijde verboden te openen.

Voor prive-sanitair:

 • Prive-sanitair in een huisje of caravan mag.
 • Prive-sanitair buiten een huisje of tent, maar gekoppeld aan één specifieke accommodatie, zou dan mogelijk ook kunnen, maar:
  • dan moet wel overduidelijk gewaarborgd zijn dat het werkelijk sanitair is behorend bij één specifiek huisje of tent, en waarvan de sleutel niet wordt doorgegeven en:
  • waarin de hygiënemaatregelen kunnen worden doorgevoerd, zoals aanwezigheid van een handenwasgelegenheid in het sanitair zelf.

Aanvullend hierop zijn de hygiënenormen beschreven in de hygiënerichtlijn van het landelijk coördinatiecentrum voor hygiëne en veiligheid (onderdeel van het RIVM)  

Hier zijn duidelijke schoonmaakinstructies te lezen over schoonmaak en/of de regels. Bovendien moet dus in prive-sanitair ook een handenwasgelegenheid met zeep aanwezig zijn gezien het virus als transmissieroute de handen gebruikt.

Evenementen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli 2020 opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen or organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Houdt de website van de gemeente in de gaten voor nieuws over de mogelijkheden rondom evenementen.

Internationaal zaken doen

Wat betekent het coronavirus voor bedrijven die internationaal zaken doen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veel gestelde vragen opgesteld. Momenteel heeft de RVO antwoorden op veel gestelde vragen over Canada, China, Denemarken, Duitsland, Italië, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

U kunt de antwoorden vinden op de website van de RVO.  

Welke reisrestricties gelden er momenteel voor Nederland (ivm zakenreizen)?

U kunt een overzicht van de meest gestelde vragen over reizen vinden op de site van de Rijksoverheid.  

Welke maatregelen worden er op Schiphol genomen om mensen te controleren op het virus?

Schiphol volgt de adviezen op van het RIVM en de GGD Kennemerland. Schiphol is voorbereid om verspreiding via Schiphol zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie over de maatregelen die Schiphol neemt kunt vinden op de site

Ik heb een andere vraag

 • Heb je in deze corona-crisis moeite om de juiste financiële koers te bepalen voor jouw bedrijf? Een speciale, gratis hulplijn voor Almeerse MKB ondernemers en Startups, staat voor je open vanuit het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering.
 • Heeft u een andere vraag? Kijk eerst op www.almere.nl/ondernemen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?
 • Mail ons dan op ezcoronaverberg dit@almere.nl
Wat vindt u van onze website?