Direct naar paginainhoud
menu

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Tonk

Heb je minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kun je hierdoor jouw noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kun je mogelijk een vergoeding krijgen uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (TONK)

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Kamer van Koophandel

De impact van de coronacrisis is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een noodsteunpakket voor ondernemers. Ondernemers kunnen Kamer van Koophandel (KVK) via het KVK Coronaloket bellen met vragen over o.a. regelingen, juridische vragen, maatregelen en financieringsmogelijkheden.

KVK Coronaloket

De KVK heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Naar coronaloket.

Regelingencheck KvK

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck

Zelfstandigen/zzp'ers - aanvragen Tozo

Zelfstandigenloket Flevoland

Vanwege het coronavirus verwijst de Rijksoverheid zelfstandig ondernemers naar de gemeenten voor ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers voor inkomensondersteuning terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het ZLF adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen.

Een van de maatregelen die het Kabinet heeft aangekondigd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ondernemers en zzp’ers die in de provincie Flevoland wonen kunnen een Tozo-aanvraag indienen via het Zelfstandigenloket Flevoland.

Welke mogelijkheden biedt de Tozo?

Op basis van deze tijdelijke regeling kun je inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en jouw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande. Dit bedrag is een gift, je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Daarnaast kun je een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet je wel terugbetalen. Je start met aflossen vanaf 1 januari 2021, en lost af binnen drie jaar. Het rentepercentage is 2%.

Voor meer informatie over Tozo kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

De Tozo-regeling is verlengd. Wat betekent dat? 

  • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020. 
  • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020. 
  • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. 
  • Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Vermogenstoets

De vermogenstoets voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (TOZO 3) die per 1 oktober in werking zou treden is uitgesteld. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze coronatijd blijven ondersteunen. De vermogenstoets past niet in dat plaatje. Daarom is besloten de toets tot 1 april 2021 uit te stellen.

Verlenging Tozo regeling (Tozo 3) vanaf 1 oktober aanvragen

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze regeling is een keer verlengd tot 1 oktober. Omdat de situatie rond het COVID-19 virus nog niet is veranderd, heeft het Kabinet ook voor de periode na 1 oktober een steunpakket samengesteld. Ondernemers die de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) willen aanvragen of verlengen, kunnen dit doen vanaf 1 oktober 2020.

Voor hoeveel maanden kan ik de Tozo 3-uitkering aanvragen? 

Je kunt de Tozo 3-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden: van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Je geeft zelf aan voor hoeveel maanden je de uitkering nodig hebt. 

Waar en hoe kun je de Tozo 3 aanvragen?

De Tozo wordt niet automatisch verlengd, vraag zelf uw verlening aan. Woon je in Flevoland, dan kun je de aanvraag indienen via de website van Zelfstandigenloket Flevoland. Het gaat om jouw woonplaats; niet de vestigingsplaats van jouw bedrijf.

Wil je Tozo 3 aanvragen? Ga dan naar het gemeenteportaal van Zelfstandigenloket Flevoland en log in met je DigiD. Zorg dat je DigiD en wachtwoord van jou en je partner klaarliggen. Ga naar ‘Aanvragen Tozo’ en kies dan voor ‘Aanvraag Tozo 3 Levensonderhoud’ of ‘aanvraag Tozo Bedrijfskrediet’. Zorg dat je het formulier volledig invult. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van jouw aanvraag.  

Welke bewijsstukken moet je aanleveren?

We raden je aan om voor het versturen van de aanvraag goed te controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste bijlagen zijn bijgesloten. We ontvangen helaas nog teveel aanvragen die niet compleet of onleesbaar zijn.

Bewijsstukken die ingeleverd moeten worden zijn:

  • Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN nummer, of kopie paspoort. Woon je samen? Stuur dan ook die van jouw partner.
  • Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
  • Voor de aanvraag voor een krediet hebben wij omzetcijfers en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf nodig.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp zouden bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is niet altijd kosteloos. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze regeling? Mail dan naar zlfverberg dit@lelystad.nl, het Zelfstandigenloket Flevoland, deze uitvoeringsorganisatie voor Tozo helpt je kosteloos.

Webinar Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op vrijdag 5 juni gaf het Zelfstandigenloket Flevoland in samenwerking met het Ondernemersplein Almere een webinar over het steunpakket voor zelfstandig ondernemers. Er kwamen nuttige tips aan bod die ondernemers kunnen helpen bij hun aanvraag. Bekijk de opname van de webinar.

MKB Doorgaan

Ondernemers voor wie de financiële ondersteuning via de Tozo niet voldoende is of andere hulp nodig hebben dan financiële hulp en die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland, kunnen terecht bij MKB Doorgaan.nl. Je kunt je aanmelden voor een gratis informerend gesprek.

Boeren voor Buren: steuntje in de rug voor zelfstandig ondernemers

De klap van de coronacrisis is voor veel (boeren)bedrijven, ondernemers en zzp-ers voelbaar. Om hen een steuntje in de rug te geven en om de lokale economie te stimuleren is Boeren voor Buren Almere opgericht. Ondernemers kunnen groenten en fruit, rechtstreeks uit de Flevopolder, bestellen voor een aantrekkelijke prijs. Initiatiefnemer is vereniging Flevofood. De Rabobank en gemeente Almere ondersteunen het project. 

Korte ketens steeds belangrijker

Zelfstandig ondernemers die gebruik maken van de TOZO regeling of het BBZ ontvangen een brief in de bus met het exclusieve aanbod om voordeliger verse groenten en fruit te kopen. Duurzaam geteelde groenten, rechtstreeks van de Flevolandse boer. De prijs die zij daarvoor betalen is gunstig - iets boven de kostprijs van de boer - en ruim onder de winkelprijs. De boer krijgt een faire prijs voor zijn producten. Almeerse wethouder Froukje de Jonge is om veel redenen enthousiast: "Boeren voor Buren stimuleert het kopen van groente en fruit van het seizoen en om de hoek. Dat is natuurlijk gezond en duurzaam. Tegelijkertijd helpen ondernemers elkaar in deze tijd met Corona. Zo verenigt dit initiatief dus veel zaken die belangrijk zijn."

Tweewekelijks bestellen

Via de website van Boeren voor Buren kun je elke 2 weken een basispakket van 5 kg, 10 kg of 16 kg groenten en fruit bestellen. De uitgifte van de eerste ronde pakketten is op vrijdag 21 november a.s. bij Zorgkwekerij Weet hoe je Leeft, Linnaeusweg 15 op de Buitenvaart.

Bedoeld voor de lange termijn, versneld opgezet door de crisis

Boeren voor Buren Almere is gestart in oktober 2020, met Amsterdam als succesvol voorbeeld. Almere richt zich op zelfstandig ondernemers, omdat er veel ondernemers zijn die het zwaar hebben. Het aanbod is nu exclusief voor deze doelgroep. Mogelijk dat later de doelgroep wordt uitgebreid. Boeren voor Buren is door de coronacrisis versneld opgezet. Het is echter de bedoeling dat het voor de lange termijn gaat lopen.

Meer informatie: Boeren voor Buren

Bijzondere bijstand gemeente

Heb je (onverwachte) kosten die je niet kunt betalen? Misschien heb je recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan een gift of een lening zijn. Lees de voorwaarden voor bijzondere bijstand en hoe je deze kunt aanvragen.

Gemeentelijke belastingen

Kan ik als ondernemer uitstel van betaling krijgen van gemeentebelastingen?

Kom je in betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je voor je aanslag gemeentelijke belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De invorderingsrente wordt in dat geval teruggebracht tot 0.01%. Dit geldt voor ondernemers (inclusief zzp’ers) in Almere. Stuur een e-mail naar belastingenverberg dit@almere.nl. (NB het is voor rechtspersonen niet mogelijk in te loggen via de online belastingbalie. Maak daarom gebruik van het e-mailadres). Leg in jouw aanvraag uit hoe je door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij je verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen.

Kan ik als ondernemer kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen?

Kwijtschelding is niet mogelijk voor rechtspersonen. Natuurlijke personen (zoals ZZP’ers en zelfstandigen) kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privé belastingaanslag. Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen natuurlijke personen online aanvragen (DigiD verplicht) via onderstaande link:

kwijtschelding aanvragen

 

Uitstel huurbetaling gemeentelijk vastgoed

Diverse belangenbehartigers roepen verhuurders op om coulant om te gaan met huurbetalingen. Als eigenaar van gemeentelijk vastgoed  zijn wij zelf verhuurder voor diverse ondernemers en organisaties. Huurders van gemeentelijk vastgoed bieden we dan ook op verzoek uitstel van betaling aan. Deze huurders kunnen zich melden bij hun accountmanager.

College stelt verstrekking meerjarige subsidies Cultuur 2021-2024 en Coronapakket Cultuur vast

Verschillende culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 12 november jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het definitieve cultuurbudget. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 24 november de verstrekking van de één- of meerjarige cultuursubsidies vast aan 28 culturele organisaties, en geeft daarmee invulling aan het vernieuwde subsidiestelsel cultuur dat per 2021 in gaat.

Daarnaast stelde het college het Coronapakket Cultuur vast dat de gemeente dankzij een rijksbijdrage kan inzetten voor de lokale culturele infrastructuur. In totaal gaat het om een bedrag van 1,4 miljoen euro dat in 2020 en 2021 ingezet wordt om de door de coronacrisis zwaar getroffen Almeerse cultuursector te ondersteunen. Almere kan daarnaast uit het tweede steunpakket cultuur voor 2021 rekenen op een tweede rijksbijdrage. Het gaat dan om een bedrag van 2 miljoen dat ingezet wordt voor de lokale culturele infrastructuur. De besteding van het tweede bedrag wordt in het voorjaar van 2021 bekendgemaakt.

ABC: Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur

In het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt sprak de gemeente de ambitie uit om het subsidiestelsel voor cultuur te veranderen per 2021. In 2020 zijn hiervoor de Nadere regels subsidie Cultuur 2021-2024 vastgesteld. De herziening van het subsidiestelsel cultuur zorgt voor meer evenwicht tussen vernieuwing en bestendiging van de cultuursector in Almere. Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele een-, twee- of vierjarige subsidiering door de gemeente Almere en incidentele financiering via Cultuurfonds Almere.

Wethouder Hilde van Garderen: ‘We hebben een volgende stap gezet in het verstevigen van de Almeerse cultuursector. Door meerjarig te subsidiëren bieden we zekerheid aan de Almeerse cultuursector. Zo kunnen cultuurinstellingen vanuit een solide en gewaardeerde plek in de Almeerse basisinfrastructuur cultuur verder groeien, eigen inkomsten verwerven en hun ondernemerschap verder uitbouwen. Met hun activiteiten geven ze vorm aan de identiteit van Almere en zorgen ze dat cultuur voor alle Almeerders dichtbij is.’

Coronapakket Cultuur 2020 en 2021

De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving zijn groot. Ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage aan de lokale culturele infrastructuur kan de gemeente een pakket maatregelen uitvoeren onder de noemer Coronapakket Cultuur Almere. Hiervoor is een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dit pakket biedt perspectief aan de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor de lange termijn is het nodig om te transformeren. Ook daarin voorziet het pakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert.

Over de tweede rijksbijdrage voor de lokale cultuursector van 2 miljoen, communiceren we in het voorjaar van 2021.

Meer informatie is te vinden op Almere Cultuur.

Contact

Heb je op dit moment moeite om de juiste financiële koers te bepalen voor jouw bedrijf? Neem contact op met onze gratis hulplijn voor Almeerse MKB ondernemers en Startups via het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering.

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden bij Ondernemen? Mail gerust naar ezcoronaverberg dit@almere.nl

Information in English

Wat vindt u van onze website?