Skip to content

Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Het loket is ook te bereiken via https://www.kvk.nl/coronaloket

Regelingencheck KvK

Vraag je je af van welke overheidsregelingen je gebruik kan maken? De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck op de website van KvK

 

 

Vragen en antwoorden

Zelfstandigen/zzp-ers - aanvragen Tozo

Zelfstandigenloket Flevoland

Vanwege het coronavirus verwijst de Rijksoverheid zelfstandig ondernemers naar de gemeenten voor ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers voor inkomensondersteuning terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen.

Een van de maatregelen die het Kabinet heeft aangekondigd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ondernemers en zzp’ers die in de provincie Flevoland wonen kunnen een Tozo-aanvraag indienen via zelfstandigenloketflevoland.nl.

Het digitale Tozo aanvraagformulier staat onder het kopje “Covid-19’ in de blauwe balk. Daarnaast kunt u het ZLF bereiken door een e-mail te sturen naar zlf@lelystad.nl.

Welke mogelijkheden biedt de Tozo?

 1. Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande. Dit bedrag is een gift, u hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. U start met aflossen vanaf 1 januari 2021, en lost af binnen drie jaar. Het rentepercentage is 2%.

Waar en hoe kunt u de Tozo aanvragen?

Woont u in Flevoland, dan kunt de aanvraag indienen via de website zelfstandigenloketflevoland.nl. Let op; het gaat om uw woonplaats, niet de vestigingsplaats van uw bedrijf.

U kunt de aanvraag vanaf dinsdag 28 april 2020 indienen door met DigiD in te loggen. Zorg dat uw DigiD en wachtwoord van u en uw partner klaarliggen.

Verlenging Tozo regeling

De regeling wordt per 1 juni 2020 verlengd met een periode van drie maanden. Bij de vervolgregeling per 1 juni 2020 wordt het inkomen van de partner meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Op 1 juni 2020 komen de digitale formulieren voor de nieuwe aanvraag en de verleningsaanvraag voor ondernemers die wonen in Flevoland beschikbaar via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

U kunt de Tozo aanvragen bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Kijk voor meer informatie onder bij Zelfstandig ondernemer / ZZP’er op deze pagina. 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking.

Horizon Flevoland verstrek deze Corona OverbruggingsLening (COL) aan Flevolandse bedrijven. 

Welke bewijsstukken moet u aanleveren?

We raden u aan om voor het versturen van de aanvraag goed te controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste bijlagen zijn bijgesloten. We ontvangen helaas nog teveel aanvragen die niet compleet of onleesbaar zijn.

Bewijsstukken die ingeleverd moeten worden zijn:

 • Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN nummer, of kopie paspoort. Woont u samen? Stuur dan ook die van uw partner.
 • Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
 • Voor de aanvraag voor een krediet hebben wij omzetcijfers en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf nodig.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp zouden bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is niet altijd kosteloos. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van deze regeling? Mail dan naar zlf@lelystad.nl, het Zelfstandigenloket Flevoland, deze uitvoeringsorganisatie voor Tozo helpt u kosteloos.

 

 

MKB Doorgaan

Ondernemers voor wie de financiële ondersteuning via de Torzo niet voldoende is of andere hulp nodig hebben dan financiële hulp en die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland, kunnen terecht bij MKB Doorgaan.nl. U kunt zich aanmelden via de website www.mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek.

Bijzondere bijstand gemeente

Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan een gift of een lening zijn. Meer informatie, zoals waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn. Lees de voorwaarden voor bijzondere bijstand

Gemeentelijke belastingen

Kan ik als ondernemer uitstel van betaling krijgen van gemeentebelastingen?

Komt u in betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u voor uw aanslag gemeentelijke belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U kunt dan uitstel van betaling krijgen tot 1 september 2020. De invorderingsrente wordt in dat geval teruggebracht tot 0.01%. Dit geldt voor ondernemers (inclusief zzp’ers) in Almere. Stuur een e-mail naar belastingen@almere.nl. (NB het is voor rechtspersonen niet mogelijk in te loggen via de online belastingbalie. Maak daarom gebruik van het e-mailadres). Leg in uw aanvraag uit hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen.

Kan ik als ondernemer kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen?

Kwijtschelding is niet mogelijk voor rechtspersonen. Natuurlijke personen (zoals ZZP’ers en zelfstandigen) kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privé belastingaanslag.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u online aanvragen (DigiD verplicht) via onderstaande link:

kwijtschelding aanvragen

 

 

Landelijke belastingen

Getroffen ondernemers, inclusief zzp-ers, kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hiervoor gelden. 

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Werkomgeving

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden voor mij andere maatregelen?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat de vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen als u en uw werknemers geen klachten hebben.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u als werkgever tot en met 28 april 2020 om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Wat kan naar verwachting weer open?

Per 11 mei 2020

 • Contactberoepen waaronder Het kabinet heeft op 23 maart besloten dat kappers, visagisten en, nagelstylisten.
 • Bibliotheken
 • Buitensporten met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Per 1 juni 2020

  • Restaurants en cafés, (max. 30 gasten (m.u.v. terrassen), bezoekers moeten reserveren, iedereen houdt 1,5 meter afstand m.u.v. mensen uit hetzelfde huishouden en er dienst vooraf een checkgesprek plaats te vinden). 
  • Culturele instellingen waaronder theaters, bioscopen, concertzalen, podia, musea (max. 30 personen per ruimte, bezoekers moeten vooraf reserveren). 
  • Muziekscholen en centra voor kunsten (max. 30 personen per gebouw)
  • Festivals die voorstellingen kunnen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden. Bezoekers moeten vooraf reserveren.

Per 1 juli 2020

 • Voorzieningen campings en vakantieparken
 • Bioscopen (max. 100 personen)
 • Restaurants / cafés (max. 100 personen)
 • Culturele instellingen (max. 100 personen)
 • Georganiseerde samenkomsten (max. 100 personen)

Per 1 september 2020

 • Sauna’s
 • Sekswerkers en coffeeshops
 • Casino’s
 • Kantines
 • Alle sporten (binnen en buiten) incl. wedstrijden en betaald voetbal

Maatregelen 1,5 meter afstand

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. In het openbaar vervoer is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf, zodat ook zij veilig kunnen blijven winkelen. De burgemeester kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houdt. 

Op grond van de Verordening Winkeltijden Almere gelden voor winkels de volgende openingstijden: 06.00 uur tot 22.00 uur. Winkeliers mogen zelf besluiten wat zij binnen het venster van 06.00 uur tot 22.00 uur aanhouden als openingstijden. In overleg met ondernemersverenigingen proberen we hier per gebied zoveel mogelijk eenduidigheid in aan te brengen. Voor het Stadscentrum zijn hierover al afwijkende afspraken gemaakt.

Valt de sportzaal van een fysiotherapiepraktijk onder het verbod van sport- en fitnessclubs om open te zijn?

Een sportruimte waar meerdere personen tegelijk kunnen sporten valt onder een sportaccommodatie. Deze sportruimte mag tot 1 september 2020 niet gebruikt worden.

Mogen sanitaire voorzieningen op vakantieparken open blijven?

 • Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen mogen per 1 juli open. Privé sanitair in een huisje of caravan mag open.
 • Privé-sanitair buiten een huisje of tent, maar gekoppeld aan één specifieke accommodatie, mag ook open onder de volgende voorwaarden:

  • De sanitaire voorziening behoort bij één specifiek huisje of tent; de sleutel voor de sanitaire voorziening mag niet worden doorgegeven.
  • In de sanitaire voorziening moeten hygiënemaatregelen worden doorgevoerd, zoals de aanwezigheid van een handenwasgelegenheid en zeep in de sanitaire voorziening zelf.
  • De aanvullende hygiënenormen van het RIVM moeten worden nageleefd.

De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Financiële tegemoetkomingen kabinet

Krijgen de ondernemers die in de problemen dreigen te komen financiële steun?

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en lange termijn. Hieronder hebben wij de regelingen van het kabinet opgesomd.

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers; zie onder Zelfstandigen / ZZP’er 
 • Verruiming BMKB
 • Uitstel betalen belasting; zie bij Landelijke belastingen en Gemeentelijke belastingen
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Voorgenomen maatregelen

  • BL: financiering voor land- en tuinbouw
  • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KvK

In onderstaande tekst lichten wij enkele regelingen toe. Voor sommige regelingen hebben we op deze website een apart kopje gemaakt. Kijk bijvoorbeeld voor meer informatie over de Tozo onder Zelfstandigen / ZZP’ers en voor informatie over uitstel van betaling van belastingen bij Landelijke belastingen of Gemeentelijke belastingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Wat houdt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) in en kan ik aanspraak maken op deze regeling?

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het corona-virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken op deze regeling:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s
 • Dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van o.a. tandartsen, fysiotherapeuten 
 • Tattooshops

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik van deze regeling. 

Het kabinet heeft op 7 april 2020 besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registreren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Of bekijk de volledige lijst met SBI-codes.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid.

Wat houdt de BMKB regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. De nieuwe regeling wordt de BMKB-C regeling genoemd en is per 16 maart van kracht. Aanvragen kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. Lees meer over de BMKB-C-regeling op de website van de Kamer van Koophandel.  

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-C-regeling?

U kunt niet zelf een beroep doen op de regeling. Een geaccrediteerde financier kan dat wel. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van de kredietaanvragen. De BMKB-regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie.

De voorwaarden van de regeling leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

Waarvoor kan de (nieuwe) BMKB benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Meer informatie krijgt u via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Welke maatregelen zijn er voor horecaondernemers die in moeilijkheden komen door de nieuwe richtlijnen?

Horeca ondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben, gebruikmaken van de BMKB-C regeling. Ook kunnen horeca ondernemers om uitstel van betaling vragen / verlaging voorlopige aanslag voor belastingen verzoeken bij de Belastingdienst.

U kunt het antwoord vinden op de site van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

Gelden de huidige en komende vergoedingsregelingen alleen voor ondernemingen die dicht moeten op grond van de noodwetgeving?

De noodwetgeving geldt voor elke ondernemer die in de problemen komt. Bijvoorbeeld de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheidNOW). Als u meer dan 20% omzetverlies verwacht, kunt u aanspraak maken op dit fonds voor de doorbetaling van (een deel van) de lonen. U kunt de NOW aanvragen bij het UWV vanaf 6 april 2020 en tot en met 31 mei 2020. Houd de website van UWV en Rijksoverheid.nl in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Ook is er de BMKB-C-regeling.  Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

In de plaats van de regeling Werktijdverkorting introduceert het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Aanvragen kunnen worden gediend tot en met 31 mei 2020. Houd de website van het UWV en Rijksoverheid.nl in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Lees meer over de regeling op de website van Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een aangepaste regeling aangekondigd voor financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers. De regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en kan worden aangevraagd in de vorm van:

 • Inkomensondersteuning (gift) op bijstandsniveau voor een periode van maximaal 3 maanden.
 • Een lening voor doorlopende bedrijfslasten van maximaal €10.157 tegen een rente van 2%

Bij uw aanvraag wordt gekeken of u behoefte hebt aan beide of één van beide regelingen. De 3 maanden inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had.

De regeling wordt per 1 juni 2020 verlengd met een periode van drie maanden. Bij de vevolgregeling per 1 juni 2020 wordt het inkomen van de partner meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Op 1 juni 2020 komen de digitale formulieren voor de nieuwe aanvraag en de verleningsaanvraag voor ondernemers die wonen in Flevoland beschikbaar via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

 

U kunt de Tozo aanvragen bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Kijk voor meer informatie onder bij Zelfstandig ondernemer / ZZP’er op deze pagina.  

Verruiming BMKB: wat houdt de BMKB regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. De nieuwe regeling wordt de BMKB-C regeling genoemd en is per 16 maart van kracht. Aanvragen kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. Lees meer over de BMKB-C-regeling op de website van de Kamer van Koophandel.  

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-C-regeling?

U kunt niet zelf een beroep doen op de regeling. Een geaccrediteerde financier kan dat wel. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van de kredietaanvragen. De BMKB-regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie.

De voorwaarden van de regeling leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

Waarvoor kan de (nieuwe) BMKB benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Welke maatregelen zijn er voor horecaondernemers die in moeilijkheden komen door de nieuwe richtlijnen?

Horeca ondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben, gebruikmaken van de BMKB-C regeling. Ook kunnen horeca ondernemers om uitstel van betaling vragen / verlaging voorlopige aanslag voor belastingen verzoeken bij de Belastingdienst.

U kunt het antwoord vinden op de site van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

Gelden de huidige en komende vergoedingsregelingen alleen voor ondernemingen die dicht moeten op grond van de noodwetgeving?

De noodwetgeving geldt voor elke ondernemer die in de problemen komt. Bijvoorbeeld de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Als u meer dan 20% omzetverlies verwacht, kan u aanspraak maken op dit fonds voor de doorbetaling van (een deel van) de lonen. U kunt de NOW aanvragen bij het UWV vanaf 6 april 2020 en tot en met 31 mei 2020. Houd de website van UWV en Rijksoverheid.nl in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Ook is er de BMKB-C-regeling.  Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. 

Lees meer over de regeling op de website van Rijksoverheid.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet sheeft op 7 april 2020 besloten het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro. (De regeling was op 17 maart 2020 al verruimd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro). Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het midden en kleinbedrijf als grote ondernemingen. Het maximale garantiepercentage is op 7 april 2020 verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart 2020 al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

BL: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven. Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn. 

Uitstel huurbetaling gemeentelijk vastgoed

Diverse belangenbehartigers roepen verhuurders op om coulant om te gaan met huurbetalingen. Als eigenaar van gemeentelijk vastgoed  zijn wij zelf verhuurder voor diverse ondernemers en organisaties. Huurders van gemeentelijk vastgoed bieden we dan ook op verzoek uitstel van betaling aan. Deze huurders kunnen zich melden bij hun accountmanager.

Markten

Blijven de markten in Almere open?

Ja, vooralsnog blijven de markten open omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de burgemeester alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markten om verspreiding van het virus tegen te gaan?

De richtlijnen zoals uitgegeven door het kabinet en de RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. De ondernemersorganisatie voor ambulante handel CVAH heeft extra tips uitgegeven, zie https://www.cvah.nl/extra-tips-voor-veilig-werken-op-de-markt/

Voor de weekmarkt op het Stadhuisplein heeft de gemeente aanvullende maatregelen getroffen. De weekmarkt wordt verspreid over drie verschillende pleinen. Tevens is een aanvullend hygiëneprotocol opgesteld. Ter regulering van het maximum aantal personen worden ook restricties gesteld aan het aantal personeelsleden per marktkraam. Op de naleving wordt streng toegezien. Na iedere markt worden de effecten van de maatregelen geëvalueerd en worden deze waar nodig aangepast.

Horeca

Protocol Koninklijke Horeca Nederland

De Koninklijke Horeca heeft naar aanleiding van de aangekondigde beperkte openstelling van de horeca een protocol opgesteld.

Mag mijn horecazaak openblijven als er genoeg ruimte wordt gegarandeerd tussen de klanten?

Tot 1 juni is het niet toegestaan om zaken open te houden waar ter plaatse eten of drinken verkocht en genuttigd wordt. Het is wel toegestaan klanten te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag u eten laten bezorgen. Per 1 juni mogen de terrassen open en mogen ook restaurants en cafés open (max. 30 personen exclusief personeel).

Wanneer mag mijn zaak wel open(blijven)?

Zaken waar niet langer ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars en markten. Restaurants mogen de keuken onder nader bekend te maken voorwaarden wel openhouden voor afhaal en bezorging zolang het zitgedeelte dicht blijft.

Het verbod om open te blijven geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers bereid wordt). 

Wanneer mag mijn zaak weer open en welke regels gelden er dan?

Restaurants en cafés mogen op 1 juni 2020 vanaf 12.00 uur open, onder de volgende voorwaarden:

Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel);

 • Bezoekers moeten reserveren;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Het maximumaantal van 30 gasten wordt per 1 juli 2020 verruimd naar max. 100 gasten.

Mag mijn coffeeshop wél openblijven als klanten enkel kunnen afhalen?

Coffeeshops mogen voor 1 september 2020 openblijven voor bestellingen die afgehaald worden. Daarbij moeten coffeeshops zich houden aan dezelfde regels die gelden voor afhaalrestaurants. Klanten moeten onder andere 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en gekochte spullen mogen niet ter plaatse worden genuttigd. 

Wat gebeurt er als ik mijn zaak toch geopend houd?

Een overtreding van de noodverordening is een strafbaar feit. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert dan ook een boete en een proces-verbaal. 

Mogen hotels nog steeds ontbijt serveren?

Bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeve van hotelgasten, vallen niet onder eet- en drinkgelegenheden die dicht moeten. 

Gebruik van sanitair op vakantieparken en campings

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen kunnen niet; zijn te allen tijde verboden te openen.

Voor prive-sanitair:

 • Prive-sanitair in een huisje of caravan mag.
 • Prive-sanitair buiten een huisje of tent, maar gekoppeld aan één specifieke accommodatie, zou dan mogelijk ook kunnen, maar:

  • dan moet wel overduidelijk gewaarborgd zijn dat het werkelijk sanitair is behorend bij één specifiek huisje of tent, en waarvan de sleutel niet wordt doorgegeven en:
  • waarin de hygiënemaatregelen kunnen worden doorgevoerd, zoals aanwezigheid van een handenwasgelegenheid in het sanitair zelf.

Aanvullend hierop zijn de hygiënenormen beschreven in de hygiënerichtlijn van het landelijk coördinatiecentrum voor hygiëne en veiligheid (onderdeel van het RIVM)  

Hier zijn duidelijke schoonmaakinstructies te lezen over schoonmaak en/of de regels. Bovendien moet dus in prive-sanitair ook een handenwasgelegenheid met zeep aanwezig zijn gezien het virus als transmissieroute de handen gebruikt.

Evenementen

Kunnen evenementen niet doorgaan?

Alle evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september 2020. De maatregelen die hieronder worden genoemd zullen uiterlijk 28 april 2020 worden heroverwogen.

Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

 • wettelijk verplichte samenkomsten (max. 100 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand), zoals vergaderingen van de gemeenteraad;
 • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 personen);
 • uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max. 30 personen en met inachtneming van 1,5 meter afstand. Per 1 juli 2020 wordt dit aantal mogelijk verhoogd naar 100 personen);
 • samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden. (Mogelijk kan dit aantal met ingang van 1 juli verhoogd worden naar 100).
 • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt u contact opnemen met uw verzekering. 

Internationaal zaken doen

Wat betekent het coronavirus voor bedrijven die internationaal zaken doen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veel gestelde vragen opgesteld. Momenteel heeft de RVO antwoorden op veel gestelde vragen over Canada, China, Denemarken, Duitsland, Italië, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

U kunt de antwoorden vinden op de website van de RVO.  

Welke reisrestricties gelden er momenteel voor Nederland (ivm zakenreizen)?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk.

U kunt een overzicht van de meest gestelde vragen over reizen vinden op de site van de Rijksoverheid.  

Welke maatregelen worden er op Schiphol genomen om mensen te controleren op het virus?

Schiphol volgt de adviezen op van het RIVM en de GGD Kennemerland. Schiphol is voorbereid om verspreiding via Schiphol zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie over de maatregelen die Schiphol neemt kunt vinden op de site

Ik heb een andere vraag

Wat vindt u van onze website?