Direct naar paginainhoud
menu

Informatieplicht energiebesparing - voor bedrijven en instellingen

Informatieplicht energiebesparing: wat moet u doen voor 1 juli 2019?

Sinds 2015 zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Vanaf 1 juli 2019 zijn deze bedrijven verplicht om de overheid hierover te informeren. Dit is nieuw en wordt de informatieplicht genoemd. Deze verplichting volgt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. In Almere krijgen ongeveer 1000 bedrijven hier mee te maken, vanwege de hoeveelheid energieverbruik.

Meer informatie via de website van RVO

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan gemaakt waarmee u makkelijk ziet of uw bedrijf een informatieplicht heeft. Om dit in te vullen, heeft u uw jaarlijkse verbruik van energie en aardgas nodig.

Neem voordat u met de rapportage aan de slag gaat de informatie van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door.

Zie bijvoorbeeld ook het volgende instructiefilmpje voor meer informatie.

Toezicht en Handhaving

De Gemeente Almere gaat in samenwerking met de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek controleren op de energiebesparingsplicht. Op basis van de bij RVO binnengekomen rapportages wordt bekeken of bedrijven een rapportage hebben ingediend en of deze voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Als een rapportage ontbreekt of onvoldoende is ingevuld kan de gemeente een boete opleggen. 

Wat vindt u van onze website?