Skip to content

Kwaliteitskaarten

Terreinen

Wat zijn de kwaliteitskaarten bedrijventerreinen Almere?

 • Van de verschillende bedrijventerreinen wordt de bestaande situatie beschreven zowel vanuit ruimtelijk als economisch perspectief.
 • Per terrein komen de kaartlagen bestemmingsplan, perceelsinformatie, aanbod, bouwjaar, soort bedrijven, verkeerinfrastructuur en groen en water aan de orde.
 • Per terrein wordt uitgeefbaar kavelaanbod getoond en leegstaande bedrijfspanden via links naar externe websites.

Voor wie zijn de kwaliteitskaarten?

 • (Toekomstige) ondernemers op zoek naar een locatie of bedrijfsruimte in Almere.
 • Ondernemers en vastgoedeigenaren die in Almere gevestigd zijn.
 • Beleidsmakers van overheid, bedrijfsleven en semi-overheid.

Ondernemers op zoek naar een locatie of bedrijfsruimte in Almere

 • Kijk welke bedrijfsterreinen u interessant lijken.
 • Kijk bij de betreffende bedrijventerreinen op de kaart “aanbod” wat voor u een geschikte plek kan zijn.
 • Kijk op de kaart “bestemmingsplan” wat er is toegestaan op de locatie.
 • Klik door op de percelen voor aanvullende informatie.
 • Bekijk de overige informatie van het terrein om goed op de hoogte te zijn.

Beleidsmakers, ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en geïnteresseerden

 • De informatie van een bedrijventerrein geeft een compleet beeld van de bestaande situatie.
 • De informatie is bruikbaar bij gesprekken tussen verschillende belanghebbenden over aanpak van een locatie.
 • De informatie vormt een basis voor de gemeentelijke aanpak van beheer, handhaving en investeringen.
 • De informatie is bruikbaar voor het locatiebeleid en het gemeentelijk herstructureringsprogramma.

Wat kan ik vinden in de kwaliteitskaarten?

 • Een compacte tekst over de huidige situatie van het bedrijventerrein

  • met de nadruk op het economisch functioneren.

 • Bestemmingsplankaart

  • Afhankelijk van het gebied kan een digitaal of een analoog (pdf) bestemmingsplan worden geraadpleegd.

 • Perceelsinformatie

  • Globale eigendomssituatie van het hele terrein.
  • Gedetailleerde informatie van een perceel via inzoomen.

 • Aanbod

  • Aanbod uitgeefbare kavels, via de gemeente.
  • Mogelijk aanbod braakliggende particuliere kavels, via huidige eigenaar.
  • Link naar actueel aanbod bedrijfsruimte op Funda en Real Next.

 • Bouwjaar

  • Geeft inzicht in ouderdom van de bebouwing.
  • Geeft inzicht in dynamiek van het terrein.

 • Bedrijven

  • Toont verschillende bedrijfstypen op basis LISA-bestand.
  • Informatie zonodig aangevuld met gemeentelijke kennis voor wat betreft detailhandel en horeca.

 • Verkeersinfrastructuur

  • Kwaliteit van de ontsluiting voor trucks en auto’s, fietsers en openbaar vervoer.
  • Knelpunten met name op gebied van parkeren.

 • Groen en Water
  • Kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Kwaliteit van groen en water
Wat vindt u van onze website?