Marktbeheer

Weekmarkten in Almere

Bent u marktkoopman of –vrouw? Dan kunt u met uw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten in Almere Stad (woensdag/zaterdag), Almere Buiten (donderdag) of Almere Haven (vrijdag). 

De marktmeesters zorgen ervoor dat het op de markt prettig kopen en verkopen is. De Almeerse weekmarkt is graag van alle markten thuis. Daarom heeft Almere een marktverordening die vernieuwing en verjonging van de markt mogelijk maakt. 

De marktmeesters zitten in de bus die op de markt staat en zijn op marktdagen te bereiken via 06-51266407. Veel informatie is te vinden op de site marktbeheer.

Weekmarkt Almere

Plaatsen op de markt

1. Vaste standplaats

Hiervoor is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche een aantal marktvergunningen uit. Hoe de plaatsen verdeeld zijn, vindt u terug in de branchelijsten. Deze vergunningen worden eerst voor de periode van een jaar verstrekt. Na een jaar bestaat de mogelijkheid dat de vergunning wordt verlengd naar onbepaalde tijd. U kunt een marktvergunning aanvragen via de marktmeester.

Inloggen met E-Herkenning:

Aanvraag vaste marktplaats

Inloggen met DigiD:

Aanvraag vaste marktplaats

Nieuw: een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het marktreglement leest u hoe dit in zijn werk gaat. Onder "Spelregels op de markt" wordt meer informatie gegeven over het Marktreglement.

2. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Per marktdag worden er via loting plaatsen aan meelopers en standwerkers ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te beschikken over respectievelijk een meeloperpas en een standwerkerpas. In het Marktreglement staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar de verloting plaatsvindt.  

Spelregels op de markt

In het Marktreglement zijn de spelregels voor de markten vastgelegd. De volledige tekst van het Marktreglement inclusief kaart bijlagen zijn via overheid.nl te vinden.

De verplichtingen van de standplaatshouders met de mogelijk toe te passen sancties zijn ook in het reglement opgenomen. Daarin is terug te vinden wat er gebeurt bij overtreding van de regels.

Marktgelden

Voor de tekst van de geldende "Verordening marktgelden Almere" zie rechtsboven op de pagina

De marktgelden zijn per markt verschillend en betreffen een bedrag per strekkende meter (m1) frontbreedte van de standplaats met een minimum.

Het gebruik van elektrische aansluitingen is met ingang van 2015 geregeld over zes tariefgroepen.

Aan onder andere het verstrekken van een Vergunning en het behandelen van een Meeloper- of Standwerkerpas zijn ook kosten verbonden.

Openingstijden en locaties

  • Woensdagmarkt: openingstijden 9.00 - 16.00 uur, locatie Almere Stad Stadhuisplein en Stadhuispromenade;
  • Donderdagmarkt: openingstijden 9.00 - 14.00 uur, locatie Almere Buiten Globeplein en Rio de Janeiroplein;
  • Vrijdagmarkt: openingstijden 9.00 - 14.00 uur, locatie Almere Haven Markt en Brink;
  • Zaterdagmarkt: openingstijden 9.00 - 16.00 uur, locatie Almere Stad Stadhuisplein en Stadhuispromenade.

leges marktgelden

Contact

Voor meer informatie:

Stel uw vraag per e-mail via info@almere.nl of bel telefoonnummer 14 036.

Wat vindt u van onze website?