Marktplaatsvergunning

Weekmarkten in Almere

Bent u marktkoopman (m/v)? Dan kunt u met uw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten.

  • Woensdag- en zaterdagmarkt in Almere Stad: locatie Stadhuisplein en Stadhuispromenade, openingstijden 9.00 - 16.00 uur.
  • Donderdagmarkt in Almere Buiten: locatie Globeplein en Rio de Janeiroplein,
    openingstijden 9.00 - 14.00 uur.
  • Vrijdagmarkt in Almere Haven: locatie Markt en Brink,
    openingstijden 9.00 - 14.00 uur.

Plaatsen op de markt  

1. Vaste standplaats

Hiervoor is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche een aantal marktvergunningen uit. Hoe de plaatsen verdeeld zijn vindt u terug in de branchelijsten in het Marktreglement. Deze vergunningen worden eerst voor de periode van een jaar verstrekt. Na een jaar bestaat de mogelijkheid dat de vergunning wordt verlengd naar onbepaalde tijd. Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het marktreglement leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

2. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Per marktdag worden er via loting plaatsen aan meelopers en standwerkers ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een meeloperpas en/of een standwerkerpas. In het Marktreglement staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar de verloting plaatsvindt.  

Digitaal aanvragen, wijzigen of intrekken

U kunt gemakkelijk digitaal een marktplaatsvergunning aanvragen of een bestaande vergunning wijzigen of intrekken. U heeft uw (vaste) standplaatsnummer en besluitnummer nodig om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

Inlog met DigiD:

Marktplaatsvergunning

Inlog met e-Herkenning:

Marktplaatsvergunning

Marktreglement Almere 2012

in het Marktreglement Almere 2012 zijn de spelregels voor de markten vastgelegd. Hierin is o.a. de inrichting van de markt geregeld, de (sub)branches indelingen en de verplichtingen van de standplaatshouders.

Marktmeester

U kunt een marktvergunning aanvragen via de marktmeester. De marktmeester zit in de bus die op de markt staat en is op marktdagen te bereiken via 06-51266407.

Weekmarkt Almere

Verzenden

Controleer of u het PDF-formulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier vervolgens naar het volgende adres:

 

Gemeente Almere

t.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 200

1300 AE  ALMERE

 

Of mail naar info@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?