Marktvergunning

Weekmarkten in Almere

Bent u marktkoopman of –vrouw? Dan kunt u met uw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten.

  • Woensdag- en zaterdagmarkt in Almere Stad: locatie Stadhuisplein en Stadhuispromenade, openingstijden 9.00 - 16.00 uur.
  • Donderdagmarkt in Almere Buiten: locatie Globeplein en Rio de Janeiroplein,
    openingstijden 9.00 - 14.00 uur.
  • Vrijdagmarkt in Almere Haven: locatie Markt en Brink,
    openingstijden 9.00 - 14.00 uur.

Plaatsen op de markt  

1. Vaste standplaats

Hiervoor is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche een aantal marktvergunningen uit. Hoe de plaatsen verdeeld zijn vindt u terug in de branchelijsten. Deze vergunningen worden eerst voor de periode van een jaar verstrekt. Na een jaar bestaat de mogelijkheid dat de vergunning wordt verlengd naar onbepaalde tijd.

U kunt een marktvergunning aanvragen via de marktmeester. De marktmeester zit in de bus die op de markt staat en is op marktdagen te bereiken via 06-51266407.

Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het marktreglement leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

2. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Per marktdag worden er via loting plaatsen aan meelopers en standwerkers ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een meeloperpas en/of een standwerkerpas. In het Marktreglement staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar de verloting plaatsvindt.  

Marktreglement Almere 2012

in het Marktreglement Almere 2012 zijn de spelregels voor de markten vastgelegd. Hierin is o.a. de inrichting van de markt geregeld, de (sub)branches indelingen en de verplichtingen van de standplaatshouders.

Weekmarkt Almere

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de website overheid.nl, legesverordening Almere

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

 

Gemeente Almere

Stadsbeheer

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 200

1300 AE  ALMERE

 

Of via mail naar info@almere.nl

Wat vindt u van onze website?