Skip to content

Bestuurlijk overleg en update samenwerkingsafspraken ‘Thuis in de wijk’

23 april 2020

Sinds januari 2020 bestaat er een bestuurlijk overleg Wonen en zorg. Vier keer per jaar bespreken de deelnemers gezamenlijke vraagstukken. Het (dit keer digitale) bestuurlijk overleg van 22 april stond bijna geheel in het teken van de samenwerkingsafspraken om de overgang van wonen in een 24-uursinstelling naar zelfstandig wonen in de wijk te verbeteren. Het is een van de twee hoofdonderwerpen binnen de opgave wonen en zorg voor 2020. Het volgende bestuurlijk overleg is op 1 juli.

Ondanks het thuiswerken, het gemis van een ‘snelkookpansessie’ en drukte vanwege de coronacrisis, heeft de werkgroep Samenwerkingsafspraken Thuis in de Wijk flink doorgewerkt. In het bestuurlijk overleg van 22 april is een eerste concept van de samenwerkingsafspraken opgeleverd. Het gesprek ging vervolgens over de aanpak, de planning en een aantal concrete vraagstukken. Bijvoorbeeld over afbakening van de doelgroep en de financiering. 

Proefset

De planning is om aan het einde van de zomer een ‘proefset’ van afspraken klaar te hebben. Met die proefset gaan de betrokken organisaties drie maanden werken. Zo ondervinden we hoe de afspraken uitpakken in de praktijk: is alles duidelijk, zijn de afgesproken termijnen haalbaar, hoe ervaren professionals en uitstromende cliënten de werkwijze en wat kan beter?

Deelnemers

De werkgroep bestaat uit GGD Flevoland en vertegenwoordigers van de partijen die ook zitting hebben in het bestuurlijk overleg: de gemeente, Leger des Heils, Kwintes, Triade-Vitree, BWA, Ymere, de Alliantie, Goede Stede en DMGO. De werkgroepleden informeren en betrekken andere partijen in de stad bij de nadere uitwerking waar relevant. 

Voor vragen of meer informatie over de samenwerkingsafspraken Thuis in de wijk kun je terecht bij procesbegeleider Marlies van Gelderen: mvgelderen@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?