Floriade

Almere staat er economisch gezien goed voor. Maar er ligt ook een uitdaging omdat er de komende jaren een flinke groei van de stad is voorzien. Dat vraagt investeringen in de economische structuur, in het vestigingsklimaat en in de gemeentelijke dienstverlening. In de Economische Agenda staat een aantal aanbevelingen om te werken aan een solide, volwassen en weerbaar lokaal economisch klimaat. Een daarvan is de focus op een aantal kansrijke sectoren. De Floriade biedt daarvoor goede aanknopingspunten.

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022 zorgt voor flinke economische spin off. Denk aan de investeringen voor de A6 of het NS-station of aan de bestedingen en overnachtingen van bezoekers. We willen de spin off waar mogelijk vergroten door inzet op handelsdelegaties, business to business, brede marketing van de stad, verbinding met het stadscentrum, toerisme en de Flevocampus.

We wijzen het bestaand bedrijfsleven op de mogelijkheden van de Floriade en stimuleren dat een deel van de werkgelegenheid op de Floriade via het Werkbedrijf ingevuld wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lokale, nationale en internationale bedrijven en organisaties bieden we gelegenheid een congres te organiseren tijdens de Floriade. We verwachten op die manier circa 800 congressen tijdens de Floriade. Bij die gelegenheden zullen we Almere als een aantrekkelijke stad voor bedrijven positioneren.

Na de Floriade ligt er een aantrekkelijke, duurzame wijk met voorzieningen, die in feite het hart van de stad vergroot. Dat levert ook een bijdrage aan de verdere binnenstedelijke ontwikkeling van Almere. Tijdens en na de Floriade moet de verbinding tussen het stadscentrum en het Floriadeterrein uitstekend zijn. Via promotie en het aanbieden van combi-arrangementen kunnen bezoekers van de Floriade verleid worden terug te komen of langer te blijven.

Met de Flevocampus is rond de Floriade een programma opgezet voor clustervorming rond voedselvraagstukken en de groene stad van de toekomst. Veel bedrijven en instellingen zullen zich verbinden aan de Flevocampus, de Floriade en Almere. Na de Floriade kan dit netwerk zijn bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van de stad.

Website Floriade

Wanneer u als ondernemer geïnteresseerd bent om als leverancier een bijdrage aan de Floriade te leveren dan kunt u hier kijken.