Transformatie

Alternatief voor leegstaand bedrijfsvastgoed

De gemeente Almere daagt eigenaren uit hun leegstaande gebouwen in gebieden zoals het stadshart en de centra van Almere Haven, Buiten en Poort, te transformeren naar kleine appartementen. Almere heeft leegstand in bedrijfsvastgoed en tegelijkertijd een groeiend tekort aan woonruimte voor niet-gezins-huishoudens. Daarom roept het gemeentebestuur eigenaren van leegstaand vastgoed op in gesprek te gaan met het Aanjaagteam Transformatie. Het Aanjaagteam Transformatie kan inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden via Quickscans, zorgt voor duidelijke gemeentelijke procedures en bevordert dat gebiedsgericht wordt samengewerkt.

Heeft u interesse in transformatie van leegstaande gebouwen?

Omdat u eigenaar bent en een oplossing zoekt voor uw leegstaande gebouw... 
Omdat u investeerder bent en kansen ziet in een bestaand gebouw...
Omdat u op zoek bent naar bijzondere woonruimte... 

Door leegstaand vastgoed geheel of gedeeltelijk te transformeren naar appartementen voor de groeiende groep één en tweepersoons huishoudens krijgen lege gebouwen weer een functie en wordt in een dringende behoefte voorzien. Aan de vraag van deze huishoudens wordt namelijk in de eengezinswoningenstad die Almere is, onvoldoende tegemoet gekomen. De gemeente wil graag helpen transformatieprojecten mogelijk te maken! 

De gemeente Almere werkt aan perspectief voor leegstaand vastgoed met:

  • een aanjaagteam transformatie
  • een aanbod van QuickScans
  • een duidelijke procedure voor initiatieven via omgevingsvergunning naar realisatie
  • duidelijkheid over randvoorwaarden t.a.v. parkeren, geluid, externe veiligheid, brandveiligheid en woonkwaliteit
  • duidelijkheid over de stimuleringsgebieden voor transformatie naar wonen en de gewenste programma's en doelgroepen 
  • Inspiratiesessies met belanghebbenden in de stimuleringsgebieden
  • Voorbeeldprojecten (o.a. gemeentegebouwen)

Contact met het aanjaagteam

Mechtild Linssen (06-54336253)
Jean-Baptiste Benraad
transformatie@almere.nl  

De gemeente Almere werkt bij de transformatie van leegstaand vastgoed samen met het Woningbouwatelier.

 

 

 

Leegstand vs woningtekort

In onderzoek van DTZ medio 2016 over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt staat Almere met 30 procent leegstand op de vierde plaats van alle Nederlandse gemeenten. Met name in de oudere delen van de stad lijkt de leegstand structureel. Tegelijkertijd heeft de stad een groeiend tekort aan kleine appartementen voor de uitstroom van jongeren, empty nesters en ouderen uit de vele gezinswoningen die Almere altijd heeft gebouwd. Daarnaast neemt ook de vraag toe van studenten en afgestudeerden van de hogescholen, statushouders en zorgdoelgroepen. Veel van deze niet-gezins-huishoudens willen graag in de oudere stadsdelen wonen.

Wat vindt u van onze website?