Direct naar paginainhoud

Leerplicht en RMC

Tot je 16e heb je leerplicht, tot je 18e een kwalificatieplicht. Als je gestopt bent met school, maar je wil je toch weer beginnen kunnen trajectbegeleiders van de gemeente je helpen.

Ieder kind in Nederland heeft het recht én tegelijkertijd de plicht om naar school te gaan. Kinderen zijn van hun vijfde tot zestiende jaar leerplichtig. Zij moeten vijf dagen per week naar school. Nadat de leerplicht is geëindigd, is een jongere kwalificatieplichtig tot het moment dat hij/zij achttien jaar wordt.  

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een startkwalificatie heeft behaald: een diploma op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo. Een startkwalificatie geeft de jongere genoeg 'bagage' om een goede baan te vinden of een hbo-opleiding te volgen. 

Informatie voor jongeren

Misschien ben je gestopt met school voordat je je startkwalificatie haalde en wil je nu toch weer naar school. Bij de gemeente Almere werken trajectbegeleiders die jou gratis kunnen helpen. Zij gaan met je in gesprek en kijken samen met jou naar welke mogelijkheden er zijn om weer naar school te gaan. Bel voor een afspraak naar 14 036 en vraag naar een trajectbegeleider.

Contact

Je kunt op deze manieren een afspraak maken met de trajectbegeleider:

  1. Vul het formulier registratie jongeren in, of
  2. Mail naar leerplicht-RMC@almere.nl met de vermelding dat je een afspraak wilt maken met een trajectbegeleider en geef je persoonlijke gegevens door.


Illustratie Almere skyline
Jouw mening