Direct naar paginainhoud

Voorwaarden leerlingenvervoer

Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer moet je kind aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voortgezet onderwijs

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs – inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs – komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, behalve als zij door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig kunnen reizen. 

Taalcentrum

Kinderen die basisonderwijs volgen bij het Taalcentrum waarvan de afstand gelijk is aan 2 kilometer of meer hebben recht op 3 maanden vervoer. Dat geldt vanaf de datum van inschrijving bij het Taalcentrum. Na deze 3 maanden moet je zelf het vervoer naar school regelen. Boven de 6 kilometer heb je daarna recht op vervoer volgens de Verordening leerlingenvervoer.

Fietsafstand tot de school

Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar de dichtstbijzijnde en voor jouw kind toegankelijke school. De gemeente houdt daarbij rekening met de onderwijssoort die jouw kind nodig heeft en de gewenste richting. Stel: jouw kind is geïndiceerd voor een SBO-school. Je woont in Almere Stad. Dan is de Klimop in Stad de dichtsbijzijnde school. Je komt dan alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als je voor deze school kiest. Jouw kind komt alleen in aanmerking voor een vergoeding van het leerlingenvervoer als de fietsafstand tussen jouw huis en de school 6 km of meer is en jouw kind niet gehandicapt is. 

Proberen zelfstandige(r) te reizen

Het is mogelijk om een zelfstandige vorm van leerlingenvervoer te proberen. Daarvoor is onder andere het fietsproject in het leven geroepen, maar ook openbaar vervoer onder begeleiding. Samen met de leerling en ouder wordt een persoonlijk reisplan gemaakt. Daarin is opgenomen welke ondersteuning nodig is om de leerling zelfredzaam te maken in het verkeer. Uitgaan van iemands mogelijkheden (eigen kracht) en inclusie staan centraal. 

Begeleiding door ouders/verzorgers is eigen verantwoordelijkheid

De begeleiding van je kind naar school is altijd je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat werkzaamheden van ouders, de aanwezigheid van andere kinderen in het gezin, medische beperkingen van de ouder, de reistijd naar school voor de begeleider(s) of een tekort aan financiële middelen, geen redenen voor de gemeente zijn om aangepast vervoer toe te kennen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening