Aanbeveling voor burgemeester van Almere

De gemeenteraad van Almere heeft in de vergadering van 17 januari 2023 de aanbeveling vastgesteld voor burgemeester van Almere.

De aanbeveling om als burgemeester van Almere te benoemen betreft:

De heer H. van der Loo wonende te Zwijndrecht.
Van der Loo is op dit moment burgemeester van Zwijndrecht.
Daarnaast beschikt hij over een ruime (inter)nationale zakelijke achtergrond in het aansturen van grote organisaties en het begeleiden van veranderprocessen.

De heer Van der Loo is gehuwd en heeft vier kinderen.

De aanbeveling wordt deze week gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.