Direct naar paginainhoud
menu

Aanvullingen op derde steunpakket corona

Financieel dagblad

Financieel dagblad

Vanmiddag hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. De bedoeling was in eerste instantie dat de steun vanaf 1 oktober stap voor stap zou worden versoberd. Maar in het licht van de recente verscherpingen van de maatregelen en daarmee de economische gevolgen - met name voor cultuur, evenementen, sport en horeca - breidt het kabinet de steun nu dus uit. Lees HIER de brief van het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer en alle bijbehorende documenten en infographics.

Belangrijkste aanpassingen m.b.t. de culturele en creatieve sector

  •  De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) staat in het vierde kwartaal open voor alle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen. Dat zijn dus niet alleen de bedrijven en organisaties in direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, waarin vele toeleverende bedrijven werkzaam zijn zoals technici, belichters, geluidsmensen, beveiligers, decorbouwers, tapijtleggers, schoonmakers, transporteurs, etc., en ook voor scheppende kunstenaars en bedrijven in de creatieve industrie.
  • Voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers komt er een module om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren. Het betreft een extra schadecompensatie van € 11 miljoen.
  • Specifiek voor de cultuursector wordt een bedrag van € 40 miljoen vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. ‘Voor vrije theaterproducenten is immers ook sprake van ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald.’ Aldus de brief aan de Kamer. De kosten die zij hebben gemaakt zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.
  • Het kabinet speelt ook in op de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de nieuwe maatregelen. Daarnaast zien de gemeenten zich geconfronteerd met een vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de hier nu voor gereserveerde € 100 miljoen. Die reservering wordt daarom opgehoogd tot € 250 miljoen.

Totale noodsteun tot 1 juli 2021

Doel van het kabinet met de steunpakketten is werkgelegenheid behouden en inkomens beschermen. De culturele en creatieve sector is het kabinet erkentelijk voor de extra noodsteun, zowel generiek als sectorspecifiek. Naar schatting beloopt de totale noodsteun tot 1 juli 2021 circa € 1,5 miljard. Daarvan is meer dan de helft sectorspecifieke steun van de minister van OCW voor de culturele en creatieve sector in den brede: voor makers en organisaties - gesubsidieerd en ongesubsidieerd. 

De Taskforce culturele en creatieve sector verwacht dat de schade voor deze sector tot 1 juli 2021 tussen € 4 miljard en € 4,5 miljard bedraagt. Dat betekent dat de zorgen in de sector allerminst zijn weggenomen. In het bijzonder waar het gaat om individuele makers en zzp'ers (in verschillende disciplines zoals podiumkunsten en beeldende kunst), omdat de noodsteun velen van hen nog niet heeft bereikt en velen niet in aanmerking komen voor de Tozo. Voor werkenden in de sector is meer perspectief nodig, omdat 60% van deze werkenden freelancer is.

Mentale en sociale fitheid

Ondertussen zit de culturele en creatieve sector niet bij de pakken neer en bereidt zich o.a. met bijdragen uit het Kickstartcultuurfonds en de Rijkscultuurfondsen voor op nieuwe tentoonstellingen en voorstellingen en presenteert zich met veel online aanbod. Vooralsnog zijn bibliotheken, monumenten, presentatieinstellingen en musea geopend. Dat geldt ook voor de vele bioscopen en theaters in het land, zij het voor maximaal 30 personen. Verder vinden activiteiten op het terrein van cultuureducatie zo veel als mogelijk doorgang. De culturele en creatieve sector draagt op deze wijze bij aan de mentale en sociale fitheid van alle inwoners van ons land.  

 

Laatste berichten

Nu de sportaanbieders in Almere in steeds zwaarder weer komen, heeft de kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere besloten om de aanvraagmogelijkheid voor een ‘corona doorstart’-budget mogelijk te maken.…
Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Op Rijksoverheid.nl leest u waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje het beste…
Op officiële feestdagen worden de afvalbakken niet geleegd. In plaats daarvan komt de gemeente op inhaaldagen langs om de afvalbakken te legen. Deze inhaaldag kan ook vóór de oorspronkelijke ophaaldag…
Dit jaar valt kerst op een vrijdag en zaterdag en zal er op deze dagen geen markt in Almere Haven en Almere Stad zijn. Om de woensdag weekmarkt van 23 december 2020 niet te druk te laten worden, is er…
Op 1 december is het 45 jaar geleden dat het Bivak in Almere Haven geopend werd. Het was de allereerste bewoning in Almere. In een volkomen onbegaanbaar en woest gedeelte van Zuidelijk Flevoland…

Opnieuw sportveld volgens principes ASM

Coronamaatregelen zijn helaas nog steeds nodig. Ook het dringend advies om gebruik te maken van mondkapjes in openbare ruimtes. En dit is zelfs verplicht vanaf 1 december. Dit geldt voor volwassenen…
Wereldwijde aandacht voor geweld tegen vrouwen Naast het stadhuis zijn er vijf gebouwen die voor het eerst meedoen aan de jaarlijkse Almeerse steun voor Orange the World. Van 25 november tot en met…
Burgemeester Weerwind heeft in afstemming met politie en Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit…
Verschillende culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 12 november jl. heeft de…
Wat vindt u van onze website?