Skip to content

Aandacht voor laaggeletterdheid in de Week van de Alfabetisering

6 september 2019

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 9 tot en met 15 september de Week van de Alfabetisering om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid in Nederland. Ook in Almere is er door een aantal lokale organisaties een mooi programma opgezet om extra aandacht te schenken aan deze problematiek.  

 

Zo wordt de week afgetrapt met het Almeers dictee, vinden er workshops plaats en wordt er in de loop van de week een seminar georganiseerd. Het overzicht van Almeerse activiteiten is te vinden op almere.nl/beterlezen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Almere gaat het naar schatting om zo’n 20.000 volwassenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Stichting lezen en schrijven roept heel Nederland op in actie te komen tegen laaggeletterdheid.

Wat vindt u van onze website?