Skip to content

Aansluiting Tussenring/Hogering buiten de spits dicht

18 september 2019

Op woensdag 25 september en donderdag 26 september kan het verkeer tussen 09:00 uur en 15:00 uur geen gebruik maken van de noordelijke aansluiting Tussenring-Hogering (N703-N702).
Tijdens deze afsluiting gelden er omleidingsroutes.

Afsluiting

De afsluiting treft alleen het verkeer richting Amsterdam (in zuidelijke richting): verkeer op de Hogering richting Amsterdam kan niet richting de Tussenring/A6 Almere Buiten-West. Ook kan verkeer op de Tussenring niet naar de Hogering in de richting van Amsterdam. Verkeer richting de Buitenring/Lelystad (in noordelijke richting) ondervindt geen hinder: verkeer op de Hogering richting Lelystad kan naar de Tussenring. Verkeer op de Tussenring kan naar de Hogering richting Lelystad.

Omleidingsroutes

Verkeer tussen de Hogering en Tussenring in zuidelijke richting wordt omgeleid via de Markerdreef en Vrijheidsdreef (en omgekeerd). Verkeer op de A6 naar industrieterrein De Vaart kan gebruik maken van afrit 6 en de Tussenring; omgekeerd loopt de route via de Buitenring en afrit 8.

Werkzaamheden

Eind augustus heeft provincie Flevoland onderhoudswerkzaamheden aan de Hogering-Tussenring uitgevoerd. Op woensdag 25 september en donderdag 26 september vinden afrondende werkzaamheden plaats.

Wat vindt u van onze website?