Skip to content

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Almere Centrum 26 april 2019

26 april 2019

De burgemeester van Almere heeft ter handhaving van de openbare orde besloten het Forum, het gebied daar omheen en het gebied rond station Almere Centrum van 19.00 tot 00.00 uur aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dit naar aanleiding van signalen op sociale media, aangaande een treffen met wapens tussen verschillende groepen jongeren tijdens Koningsavond in Almere. Binnen deze aangewezen gebieden kan de officier van justitie de politie opdracht geven tot preventief fouilleren; een controlemiddel ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde of overtredingen. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat.

Wat vindt u van onze website?