Skip to content

Afval = grondstof

9 juli 2019
Mobiel Upcyclecentrum bij Het Klokhuis in Almere Poort

Jaarlijks organiseert het Arte College in Almere Poort aan het einde van het schooljaar een projectweek voor alle leerlingen uit de eerste klas. De leerlingen gaan een week lang actief aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Dit jaar hebben alle 160 leerlingen kennis gemaakt met de les Afval = grondstof = upcyclen.

Deze les wordt aangeboden via Stad & Natuur in opdracht van de gemeente Almere. Het upcyclen van ons huishoudelijk afval maakt onderdeel uit van de ambitie van de gemeente Almere om zoveel mogelijk afval een nieuwe leven te geven. Thomas Obrien-Coker van de afdeling Stadsreiniging vertelt waarom dit een belangrijke ambitie is: “Elk jaar zamelt de gemeente 93 miljoen kilo huishoudelijk afval in. Dit afval wordt  gescheiden ingezameld zodat het zoveel mogelijk kan worden hergebruikt en verwerkt tot een grondstof voor andere producten. Ons Almeerse afval is dus van waarde en draagt bij aan het voorkomen van verspilling van reeds bestaande grondstoffen.”

Afval = grondstof

“Stadsreiniging probeert Almeerders elke dag weer en beetje bewuster te maken van het belang van het scheiden van afval. Men kan leren dat afval waardevolle en herbruikbare grondstoffen zijn! De gemeente en Stad & Natuur delen deze kennis en inzichten met het basis- en voortgezet onderwijs in speciale lessen die na de zomer worden aangeboden. Het is onze ambitie dat alle kinderen in Almere zich bewust zijn van het belang van afval scheiden, weten wat upcyclen is en dat ze uiteindelijk ook thuis en op school afval gaan scheiden.', aldus Thomas.

Hergebruik zien en beleven

De buitenles op het Arte College werd verzorgd vanuit het mobiele Upcyclecentrum van de gemeente Almere. Tijdens de les gingen de leerlingen aan de slag om van het leer van oude bankstellen armbanden te maken. Na de zomer staat een vervolg op deze les ingepland. Alle 160 leerlingen komen dan op bezoek bij het echte Upcyclecentrum op De Steiger in Almere Haven. Daar kan iedereen met eigen ogen zien en ervaren hoe ons Almeerse afval op verschillende manieren wordt verwerkt tot grondstoffen voor andere producten.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar het lesaanbod over upcyclen of circulaire economie? Neem een kijkje op de website van Stad & Natuur of neem contact op met de gemeente Almere via e-mailadres upcyclecentrum@almere.nl

Wat vindt u van onze website?