Skip to content

Almeerse kunstwerken toegevoegd aan lijst Sleutelwerken

10 juni 2020

Het vakblad BK-informatie heeft een lijst van Sleutelwerken samengesteld van beeldende kunst in de openbare ruimte in Nederland, uit de periode 1945 tot heden. Vier Almeerse kunstwerken zijn in dit overzicht opgenomen:

De Sleutelwerken zijn in de afgelopen decennia een vertrouwd onderdeel geworden van het Nederlandse straatbeeld. Het is een uniek soort erfgoed, kenmerkend voor de Nederlandse omgang met de openbare ruimte en een weergave van politiek-maatschappelijke denkbeelden.

Onder Sleutelwerken vallen kunstenwerken die artistiek, historisch, ruimtelijk of maatschappelijk van belang zijn of zijn geweest. De kunstwerken vertegenwoordigen een tijdgeest; dat wil zeggen dat ze typerend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte. Of ze hebben bijgedragen aan de bewustwording rond een onderwerp.

Bekijk alle Sleutelwerken

Wat vindt u van onze website?