Almere zet extra rijksgelden in om overerving armoede te doorbreken

8 juni 2017

Momenteel heeft de gemeente Almere een budget van 400.000 euro beschikbaar specifiek voor activiteiten voor de ongeveer zesduizend kinderen in de stad die opgroeien in armoede. Uit dit bedrag worden activiteiten gesubsidieerd als zwemlessen, cultuur- en sportactiviteiten en vakanties voor gezinnen. Het Rijk heeft jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Het Almeerse deel hiervan is circa 1,4 miljoen euro. Almere gaat dit bedrag deels inzetten om  subsidies aan bestaande organisaties te verhogen. Daarnaast benut Almere een deel van het extra geld om te starten met een nieuwe werkwijze om overerving van armoede te doorbreken.

Een recent gepubliceerd rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) stelt dat het naast het treffen van kortetermijnmaatregelen raadzaam is om structurele oorzaken van armoede weg te nemen. Dat is moeilijk. Daarom vraagt het om langdurige betrokkenheid bij gezinnen die hulp kunnen gebruiken om kinderen op te laten groeien tot financieel zelfstandige volwassenen. Wethouder Froukje de Jonge: “Wij zijn blij met de extra gelden, omdat het naast het versterken en uitbreiden van bestaande goede ondersteuning ook de kans biedt om overerving van armoede op een andere manier tegen te gaan. Wat wij daarbij willen toevoegen aan de bestaande steun, zijn zaken als huiswerkbegeleiding en budget voor beroepsoriëntatie en assessments. Op die manier voorkomen we dat kinderen minder kansen krijgen en minder kansen pakken om hun dromen waar te maken.” 

Ideeën van kinderen

ConsultingKids heeft aan leerlingen van een aantal Almeerse basisscholen gevraagd hoe zij denken dat we kinderen die in armoede opgroeien het beste kunnen ondersteunen. Vier basisschoolklassen werden zo opgeleid tot echte junior consultants. De enthousiaste leerlingen kwamen met uiteenlopende ideeën, die inspireerden tot vele adviezen van ConsultingKids: van fiets- en zwemles tot een ‘sociale padvindersclub’ en het idee om je buurjongen te adopteren. De adviezen zijn inspiratie voor de samenwerking tussen alle partijen in Almere, waarbij kinderen en hun ouder(s) het vertrekpunt zijn.

Ontwikkeling van kinderen met ouder(s) stimuleren

Concreet betekent het dat Almere een opzet aan het ontwikkelen is waarbij in 2018 tussen de 70 en de 100 kinderen steun gaan ervaren van een begeleidende mentor tot aan het moment dat zij starten aan beroepsonderwijs. Hij of zij helpt bij het tijdig inzetten van hulpfondsen en bij het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige. Vanwege deze opzet en het bieden van aanvullende vormen van ondersteuning (huiswerkbegeleiding, beroepsoriëntatie en assessments) betrekt Almere ook onder andere extra het onderwijs, De Nieuwe Bibliotheek Almere en het VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere).

Deze manier van meerjarig begeleiden komt in Nederland nog niet voor. Daarom doet Almere parallel aan de uitvoering onderzoek naar de effecten om te leren van de praktijk en bij te sturen waar nodig. 

Wat vindt u van onze website?