Skip to content

Cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo weer van start

13 juni 2019

Tussen 27 juni en 27 juli voert de gemeente Almere de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken uit onder inwoners die gebruikmaken van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. De resultaten zijn voor ons allen van belang voor het proces van continu leren en verbeteren op basis van de praktijk. Jij kunt bijdragen aan een hoge respons door de onderzoeken aan te kondigen bij cliënten waar jouw organisatie contact mee heeft.

Brief aan steekproef van cliënten

I&O Research voert de cliëntervaringsonderzoeken uit in opdracht van de gemeente Almere. Een steekproef van cliënten krijgt een brief van de gemeente met het onderzoek, een retourenvelop en een inlogcode om het onderzoek digitaal in te kunnen vullen. Bij jeugdigen gaat het om 2.260 geadresseerden. Bij kinderen jonger dan 13 jaar gaat de brief naar de ouder(s) of opvoeder(s). Bij volwassenen die gebruikmaken van Wmo-ondersteuning bevat de steekproef 1.250 Almeerders. Het gaat in alle gevallen om inwoners die een vorm van hulp of ondersteuning hebben gehad tussen 1 mei vorig jaar en nu (of in een deel van die periode).

Anonieme verwerking

Alle teruggestuurde vragenlijsten worden anoniem verwerkt. De gemeente weet niet wie welk antwoord heeft ingevuld. De resultaten zijn ook niet tot individuele personen herleidbaar. De gemeente rapporteert alleen resultaten over grote groepen: “x% is tevreden over onderwerp y.”

Resultaten in laatste kwartaal

We verwachten de uitkomsten van de onderzoeken in oktober of november 2019 openbaar te maken. Ze zijn dan te vinden via de landelijke monitor sociaal domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (www.waarstaatjegemeente.nl) en via de Almeerse monitor sociaal domein (monitorsociaal.almere.nl).

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via 0800-0191 of helpdesk@ioresearch.nl.

Wat vindt u van onze website?