Skip to content

Effect landelijke stikstofmaatregelen voor Almere onderzocht

13 november 2019

Het kabinet maakte woensdag 13 november 2019 bekend welke stikstofmaatregelen zij wil nemen om ervoor te zorgen dat de bouw op korte termijn wordt vlot getrokken. Veel bouwprojecten in het land liggen namelijk stil door de stikstofcrisis of dreigen stil te vallen; in Almere gaat het vooral om grote projecten en bestemmingsplannen.

De belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet voor de korte termijn neemt, is het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag. Deze maatregel scheelt volgens het kabinet zo veel stikstofuitstoot, dat zij alsnog de ambitie kan waarmaken om volgend jaar zo'n 75.000 woningen te bouwen. 

Verder worden boeren gestimuleerd om enzymrijk veevoer te gebruiken, waardoor koeien minder ammoniak uitstoten en daarmee ook minder stikstof. Ook wil het kabinet bekijken hoe kleinere Natura 2000-gebieden kunnen worden samengevoegd. Verder trekt het kabinet 250 miljoen euro uit voor natuurherstel en er komt een noodwet om dijk- en kustbeschermingsprojecten door te laten gaan. In december volgt een tweede pakket aan maatregelen.

Wat deze kortetermijnmaatregelen voor de gemeente Almere betekenen, kunnen we nu nog niet zeggen. De berichten in de pers geven ons nog onvoldoende duiding over de ruimte die hiermee vrijkomt. Wij blijven intensief samenwerken met de provincie, en wij blijven zoeken naar mogelijke oplossingen op stadsniveau. We doen dat samen met onze partners die evenementen organiseren en die bouwen in onze groeistad.

Meer informatie

Wat vindt u van onze website?