Skip to content

Factsheet AKT Almere 2017-2018

15 november 2018

Het doel van Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is om inwoners te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun sport- en beweegtalent, ieder op zijn of haar eigen beweegniveau. Een veelzijdig sport- en beweegaanbod is de rode draad in al onze programma’s. Vanuit de gedachte dat iedereen talent heeft, wordt bij de één aan het stimuleren van een leven lang sporten en bewegen gewerkt en bij de ander aan de ontwikkeling van zijn/haar (top)sporttalent.   

Het AKT gaat uit van een totaalaanpak. Dat wil zeggen: de producten uit deze totaalaanpak (zoals beschreven in de piramide) zijn niet los van elkaar te zien. Juist die samenhang en de samenwerking met partners zorgt ervoor dat het AKT succesvol bijdraagt aan het behalen van maximaal resultaat. Dit doet het AKT in samenwerking met vele partners in Almere en daarbuiten. In de factsheet vertellen we meer over de resultaten uit het schooljaar 2017-2018.  

Via deze link is de factsheet van het AKT over het schooljaar 2017-2018 in te zien.

Wat vindt u van onze website?