Skip to content

Help t/m 22 maart mee met onderzoek gevolgen corona voor amateurkunst

19 maart 2020

Het corona-virus houdt Nederland en de rest van de wereld in de greep. In Nederland gelden verschillende maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Tot  6 april zijn daarom verschillende sectoren gesloten, waaronder de cultuursector. Volgende week bekijkt minister Van Engelshoven van Cultuur welke noodmaatregelen mogelijk zijn voor de cultuursector.

Vanuit het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is een inventarisatie opgezet om de gevolgen voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten in kaart te brengen. Valt u onder deze categorie? Vul dan nog tot uiterlijk 22 maart de enquête in via nl.surveymonkey.com/r/BTM5FVL

Deze inventarisatie zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties. Hieronder twee andere links om meldingen te doen als u een cultureel ZZP-er bent of een culturele instelling

Wat vindt u van onze website?