Skip to content

Nachtelijke verkeershinder A6 Lemmer richting Almere tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders: 26 mei – 11 juni

19 mei 2020

Rijkswaterstaat vervangt op een aantal plaatsen de asfaltdeklaag van de A6. In verband met deze onderhoudswerkzaamheden wordt de A6 richting Almere doordeweeks enkele avonden en nachten afgesloten. Van dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei tussen Lelystad-Noord (11) en Lelystad (10) en van dinsdag 2 juni tot en met donderdag 11 juni tussen Lelystad (10) en Almere-Oostvaarders (8). Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Afsluitingen en omleidingen

Dinsdag 26 mei 19.00 uur tot woensdag 27 mei 05.00 uur
Woensdag 27 mei 19.00 uur tot donderdag 28 mei 05.00 uur
Donderdag 28 mei 19.00 uur tot vrijdag 29 mei 05.00 uur

Afsluitingen richting Almere

  • A6 tussen Lelystad-Noord (11) en Lelystad (10)
  • Oprit Lelystad-Noord (11)
  • Afrit Lelystad (10)

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Dinsdag 2 juni 19.30 uur tot woensdag 3 juni 05.00 uur
Woensdag 3 juni 19.30 uur tot donderdag 4 juni 05.00 uur
Donderdag 4 juni 19.30 uur tot vrijdag 5 juni 05.00 uur
Dinsdag 9 juni 19.30 uur tot woensdag 10 juni 05.00 uur
Woensdag 10 juni 19.30 uur tot donderdag 11 juni 05.00 uur

Afsluitingen richting Almere

  • A6 tussen Lelystad (10) en Almere-Oostvaarders (8)
  • Oprit Lelystad (10)
  • Verzorgingsplaats en tankstation De Aalscholver
  • Afrit Almere-Oostvaarders (8)

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld. Hulpdiensten kunnen bij spoed met gepaste snelheid het werkvak passeren.

Corona-maatregelen

De corona-maatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat staat ervoor aan de lat om de werkzaamheden aan de kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem) draaiende te houden. In nauwe samenwerking met de marktpartijen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat beheer en onderhoud, vervanging en renovatie, aanleg en wegen en watermanagement, zoveel als verantwoord mogelijk door kunnen. Rijkswaterstaat en de GWW-sector, waaronder de betrokken brancheorganisaties, houden actief de vinger aan de pols en werken in goed overleg samen. Ook geplande of lopende aanbestedingen gaan zoveel mogelijk door.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina geplande werkzaamheden of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Wat vindt u van onze website?