Skip to content

Nachtelijke werkzaamheden verkeerslichten

15 september 2020

De komende weken vervangt de provincie Flevoland op zes kruispunten de verkeerslichten. 

De kruispunten blijven open, maar het verkeer moet wel rekening houden met hinder. Door de vervanging van de verkeerslichten blijft de doorstroming van het verkeer ook de komende jaren goed geregeld. Met de nieuwe verkeersregelkasten kan ook flexibeler worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen zoals communicatie met intelligente voertuigen.

Overzicht werkzaamheden

Kruispunt: Trekvogelpad – Oostvaardersdijk. Voorbereiding: 18 september. Hinder: 21 sept t/m 24 september (Overdag).

Kruispunt: Ganzeweg – Sternweg. Voorbereiding: 18 september. Hinder: 29 t/m 30 september (Na 19.30 uur).

Kruispunt: Larserweg – Gooiseweg. Voorbereiding: 24 september. Hinder 30 sept t/m 1 oktober (Na 19.30 uur).

Kruispunt: Tussenring – Buitenhoutsedreef. Voorbereiding: 1 oktober. Hinder: 7 oktober t/m 8 oktober (Na 19.30 uur).

Kruispunt: Waterlandseweg – Nederstichtselaan. Voorbereiding: 7 oktober. Hinder: 13 oktober t/m 14 oktober (Na 19.30 uur).

Kruispunt: Polderdreef - Grote Vaartweg. Voorbereiding: 7 oktober. Hinder: 14 oktober t/m 15 oktober (Na 19.30 uur).

Verkeershinder

Om de verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd. De werkzaamheden beginnen om 19.30 uur en zijn voor de ochtendspits afgerond. Alleen de werkzaamheden aan het Trekvogelpad zijn overdag, buiten de spits. Op alle kruispunten heeft het verkeer normaal doorgang, maar om veilig te kunnen werken is slechts 1 rijstrook beschikbaar. Overdag werkt alles normaal. Bij de buiten gebruik stelling van de verkeerslichten worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te begeleiden. 

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de vervangingen van de verkeerslichten doet de provincie voorbereidende werkzaamheden in de berm. De verkeerslichten werken dan normaal en de rijbaanindeling blijft ongewijzigd. Het verkeer ondervindt vrijwel geen hinder.

Energiereductie

Gelijktijdig met het vervangen van de verkeerskast worden ook de armaturen (verkeerslichten) vervangen. De aanwezige led-units langs en boven de weg zijn vijftien jaar oud en hebben het einde van de levensduur bereikt. De nieuwe led-units zijn van de nieuwste generatie en verbruiken minder energie en zijn daarmee duurzamer. 

Wat vindt u van onze website?