Skip to content

Nieuwe deelnemer en gezamenlijke activiteiten publiek verantwoorden

25 september 2019

Aeres Hogeschool is de eenendertigste en nieuwste deelnemer aan het publiek verantwoorden in Almere. Rien Koomen, vicevoorzitter van het college van bestuur, tekende onlangs de intentieovereenkomst namens de hogeschool. Partijen die deelnemen aan het publiek verantwoorden, laten structureel aan elkaar en aan de stad laten zien wat ze doen en bereiken in de stad. Twee keer per jaar komen ze bij elkaar in een zogeheten kwaliteitskring om elkaar te inspireren en om te leren en vernieuwen. De meest recente kwaliteitskring vond plaats in het Eksternest met zo’n zestig bestuurders in de zaal. De avond leidde onder andere tot concrete afspraken om op een andere manier in gesprek te gaan met Almeerders en met elkaar. De activiteiten die we hieronder noemen, krijgen de komende maanden meer handen en voeten.

Jongeren interviewen jongeren

Wie kan er beter vertellen wat er nog mist in het onderwijs en de (verbinding met) jeugdhulp dan jongeren zelf? Het plan van JGZ Almere en hogeschool Windesheim is om studenten interviews hierover te laten houden met middelbare scholieren. Die middelbare scholieren interviewen vervolgens basisschoolleerlingen. En gaan de basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs, dan kunnen zij op hun beurt de rol van interviewer op zich nemen. Dit geeft een schat aan informatie over hoe het gaat in het onderwijs en de jeugdhulp in Almere. Er lopen voorbereidingen en er komt een subsidieaanvraag bij ZonMw om deze aanpak goed te begeleiden.

Ervaringsdeskundigheid benutten

Kwintes spreekt regelmatig ervaringsdeskundigen die ze hebben geholpen om (weer) zelfstandig te functioneren in de stad. De gesprekken draaien om vragen als: hoe woon je nu in Almere? En wat heb je eventueel gemist in de begeleiding om weer zelfstandig verder te kunnen? Ook Amethist, het Leger des Heils, Passend Onderwijs Almere en de gemeente hebben interesse om op deze manier hun hulp- en dienstverlening te evalueren. De feedback van de ervaringsdeskundigen kan gaan over één partij, maar ook over de samenhang van het werk van verschillende partijen. Een mogelijk vervolg is om ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen voor een gezamenlijk gesprek. Dat zou zelfs live kunnen tijdens een van de volgende kwaliteitskringen.

Parade van de ontmoeting

De Almeerse openbare ruimte leent zich uitstekend voor ontmoetingen tussen mensen. Instellingen die veel werken met vrijwilligers willen daar gebruik van maken. Onder regie van Bonte Hond willen de VMCA, De Schoor, Stad & Natuur en Humanitas laten zien wat hun vrijwilligers kunnen betekenen voor anderen. Bijvoorbeeld op de markt of een andere drukbezochte plek. Het idee is om dit te doen in de week voor kerst. Passanten kunnen zich laagdrempelig laten informeren en kunnen in contact komen met vrijwilligers. Het gezamenlijke motto voor de ontmoeting is dan ook niet voor niets ‘een maatje meer’.

Netwerken aanboren

De stad heeft een veelheid aan netwerken van inwoners. Bijvoorbeeld mensen die in hetzelfde deel van de stad wonen of die elkaar hebben gevonden door een gezamenlijke interesse. Verschillende instellingen willen deze netwerken actief opzoeken om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het gaat om de nieuwe bibliotheek, ASG, De Schoor, Talent in Opleiding, Vitree, Goede Stede en de politie. De laatste twee waren de afgelopen kwaliteitskring voor het eerst aanwezig. Het doel van de gesprekken met de Almeerse netwerken is tweeledig. Enerzijds willen de instellingen terugblikken met Almeerders. Met die uitwisseling op zak willen ze vooruitblikken op hun werk in de komende maanden.

Doen we samen de goede dingen?

Bovenstaande activiteiten zijn allemaal gericht op het gesprek met inwoners. De deelnemers aan het publiek verantwoorden kunnen echter ook veel van elkaar leren. Op het niveau van de raden van toezicht hebben ze daar met elkaar over doorgepraat. Leden van raden van toezicht zijn primair bezig met het toezicht houden op hun eigen instelling. Graag kijken ze daarnaast naar wat ze gezamenlijk hebben in hun rol. Bijvoorbeeld door te kijken naar het maatschappelijk effect waar verschillende instellingen aan bijdragen. Doen de instellingen dan samen de goede dingen en doen ze die dingen goed? Het gesprek hierover gaat verder tijdens de volgende kwaliteitskring.

Publiek verantwoorden in Almere

De deelnemers aan het publiek verantwoorden in Almere zijn instellingen uit de sectoren onderwijs, sport, cultuur, gezondheid, welzijn en zorg. Ook de gemeente is een van de deelnemende partijen. Een overzicht van alle instellingen is online te vinden, inclusief meer informatie over de gezamenlijke ambities. De volgende kwaliteitskring vindt plaats in november 2019.

Wat vindt u van onze website?