Skip to content

Ondersteuning voor Almeerse ondernemers en zzp’ers (update 23-3)

23 maart 2020

Vanwege het coronavirus verwijst de Rijksoverheid zelfstandig ondernemers naar de gemeenten voor ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers voor inkomensondersteuning terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelinge

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een van de maatregelen die het Kabinet heeft aangekondigd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ondernemers en zzp’ers kunnen een Tozo-aanvraag indienen via www.zelfstandigenloketflevoland.nl. Het intakeformulier staat onder het kopje ‘Overig’ in het menu. Daarnaast kunnen ze het ZLF bereiken via zlf@lelystad.nl of telefonisch via (0320) 278 111 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

MKB Doorgaan

Ondernemers voor wie de financiële ondersteuning via de Torzo niet voldoende is of andere hulp nodig hebben dan financiële hulp en die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland, kunnen terecht bij MKB Doorgaan.nl. U kunt zich aanmelden via de website www.mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek.

Bijzondere bijstand

Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan een gift of een lening zijn. Meer informatie, zoals waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn. Lees de voorwaarden voor bijzondere bijstand.

Bijzonder uitstel gemeentelijke belastingen

Komt u in betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u voor uw aanslag gemeentelijke belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor ondernemers (inclusief zzp’ers) in Almere. Dien het verzoek in via de online Belastingbalie van de gemeente Almere of stuur een e-mail naar belastingen@almere.nl. Leg in uw aanvraag uit hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen.

Maatregelen kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Kamer van Koophandel Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of de reisbranche kunnen daardoor makkelijker geld lenen als klanten wegblijven of als hun zaak tijdelijk dicht moet.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

 

 

Wat vindt u van onze website?