Skip to content

Pampushout Zuid wordt stadsbos

9 augustus 2016

Het Flevo-landschap ontwikkelt de komende jaren Pampushout Zuid tot een volwassen stadsbos met veel variatie in bomen en struiken. De werkzaamheden voor deze omvorming zijn begonnen. Er komen kronkelige wandelpaden en laanbomen die de verschillende paden en wegen met elkaar verbinden. Vanuit een centraal plein kunnen activiteiten zoals wandelingen en fietstochten starten. 

Eerst worden de bomen verwijderd op de plek waar later de nieuwe laanbomen komen. ,,We beginnen bewust met de werkzaamheden in de zomer, zodat er zo min mogelijk schade wordt veroorzaakt aan de natuur, de dieren en de grond’’, legt beheerder Rob Timmerman van Het Flevo-landschap uit. ,,Zeker in het najaar zijn de paden in een periode van (zware) regenval minder toegankelijk. Door nu al aan de slag te gaan proberen we de overlast voor wandelaars op deze manier zoveel mogelijk te beperken.’’ 

Werkzaamheden

De komende twee jaar vinden er verschillende werkzaamheden plaats. ,,Er wordt gedund, dat zijn werkzaamheden die we eens in de vijf, zes jaar in elk bosgebied doen. Hierdoor kunnen kansrijke bomen verder groeien, er meer broedmogelijkheden voor vogels en andere dieren komen en dat het herplanten van andersoortige bomen mogelijk wordt. Zo ontstaat er een gevarieerder bos.’’ Ook worden er paden aangelegd, een grote poel gegraven en een verbinding gemaakt met het Cascadepark. In het hart van dit stadsbos komt een locatie voor horeca, ontmoeting en startplek voor wandelingen en fietstochten door Pampushout Zuid. Tijdens de werkzaamheden kunnen paden minder goed toegankelijk zijn. 

Later komt er een weg vanaf de rotonde op de Godendreef naar het Van Wagtendonkpad. Als het weer de komende maanden meezit worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2017 afgerond. Daarna de herinrichting: aanplant van verschillende bomen en struiken, die onder meer vruchtdragend zijn. De verwachting is dat alle werkzaamheden in de zomer van 2018 achter de rug zijn. 

Groene long 

De Pampushout is de groene long in het zuidwesten van Almere, bij Almere Poort, Literatuurwijk, Muziekwijk, Kruidenwijk en de Noorderplassen. Het is een gevarieerd natuurgebied met ruimte voor mens en dier. Om energie op te doen. Om energie kwijt te raken. Het bos bestaat uit twee delen: Pampushout Noord nabij de Noorderplassen en Pampushout Zuid nabij Almere Poort. 

Meer informatie is te vinden op de website van stichting Het Flevo-landschap

Over stichting Het Flevo-landschap

Stichting Het Flevo-landschap is de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland en is opgericht in 1986 en heeft 56 natuurgebieden met in totaal ruim 6.000 hectare Flevolandse natuur in eigendom. De stichting beheert gebieden en cultureel erfgoed, waaronder de Lepelaarplassen en Pampushout bij Almere, Natuurpark Lelystad en het Werelderfgoed Schokland (UNESCO). Samen met ruim 12.000 begunstigers en 140 vrijwilligers zorgt Het Flevo-landschap ervoor dat het Flevolandse landschap behouden blijft en mensen ervan kunnen genieten.

Wat vindt u van onze website?