Skip to content

PowerGirlz: betere kansen voor meisjes

28 juni 2019

Op dinsdag 18 juni gaf Sybille Püttmann, directeur van Talent in Opleiding (TIO), het startsein voor de beweging ‘PowerGirlz’ tijdens het Sportcafé van het Sportbedrijf Almere. Tijdens een interactieve presentatie legde ze uit waar PowerGirlz voor staat en welk doel ze met deze beweging wil bereiken.  

 

Wat is PowerGirlz?

De beweging PowerGirlz ging 18 juni officieel van start en loopt in ieder geval door tot aan de Floriade in 2022. Het doel van de beweging is om Almeerse meisjes in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar meer te laten bewegen. Door bewustwording te creëren, voorbeelden te geven en mogelijkheden te bieden aan deze meisjes wil Püttmann ze enthousiasmeren om meer te gaan bewegen.  

Sybille vertelt tijdens de presentatie over de beperkte mogelijkheden die zij als jong meisje ervoer: “Als kind voetbalde ik graag met mijn broers op straat. Ik speelde elke dag en wilde graag op voetbal net als mijn broers. Maar dat kon niet omdat ik een meisje was. Dit voelde onrechtvaardig en oneerlijk. Dit moment is bepalend geweest in mijn leven en heeft het zaadje geplant voor de beweging die ik nu opzet. Gelijke kansen voor meisjes in de sport,” aldus Püttmann.  

Met Talent in Opleiding is Püttmann al 17 jaar actief op het gebied van sportontwikkeling en sportstimulering. Almere komt steeds meer in beweging en daar mogen we samen met de lokale partners trots op zijn. Tijdens haar masterstudie Sport en Beweeginnovatie aan de HAN bleek uit onderzoek van het Almere Kenniscentrum Talent dat 32% van de meisjes scoort als zwakke beweger op de MQ Scan van 2017. De mate waarin iemand beweegvaardig is, is een voorspeller voor het beweeggedrag van later. Die verschillen nemen dan ook toe naarmate de meiden ouder worden. Tijdens de puberteit haken meisjes vaker af bij verenigingen dan jongens. Ook blijkt uit testen in het kader van de ‘Groene Gezonde Verbinding’ dat Almeerse meisjes in Stedenwijk vaker en op jongere leeftijd kampen met overgewicht in vergelijking met jongens. Een zorgelijke ontwikkeling want bewegingsarmoede en overgewicht staan een gezonde ontwikkeling in de weg, zowel lichamelijk, geestelijk als sociale. Dit heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het brein, maar ook op het ontstaan van overgewicht en het kan leiden tot sociale uitsluiting. PowerGirlz wil daarom samen met lokale partners de beweegkansen van meisjes vergroten.  

Waarom bewegen jongens meer dan meisjes?

Stereotiepe beeldvorming speelt hierin een rol. Met name in de Nederlandse sportcultuur liggen van oudsher stereotiepe denkbeelden diep geworteld. “Als ik je vraag wat bedoelen we met 'gooien als een meisje', dan weten we allemaal wat hiermee bedoeld wordt,” legt Püttmann uit. Dit soort denkbeelden houden meisjes af van sport en bewegen. Wanneer is gooien, rennen, vechten als een meisje een belediging geworden? Stereotiepe denkbeelden liggen diep verankerd in de sport en benadelen meisjes.   ”Natuurlijk is er al veel veranderd en spelen andere factoren ook een rol, maar het kan en moet nog beter. Het is belangrijk dat we drempels wegnemen voor meisjes en de juiste stimulansen bieden om ze over de streep te trekken. Verschillen tussen meisjes en jongens kunnen net zo groot zijn als tussen meisjes onderling. Recht doen aan die diversiteit is kunnen worden wie je wil en kan zijn”, aldus Púttmann.  

Hoe gaat PowerGirlz te werk?

Met de kennis die we in de praktijk en vanuit onderzoek opdoen kunnen we elkaar helpen het beter te doen. Wat werkt wel en wat niet? Hoe ga je te werk bij het werven en binden van meisjes aan de sport? Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk laat Püttmann zien hoe dat kan werken. Een groep jonge meiden van Dansschool Dance Academy betreedt het podium en geeft een fantastisch optreden. Van groot belang zijn de opvoeders in de sport. Zij staan het dichtste bij de doelgroep en kennen de valkuilen. Aan het woord dansinstructrice Ashley Tulis van Dance Academy: “Tijdens het opstarten van onze activiteiten bleken meiden wel interesse te hebben in dans, maar het was lastig voor ze om naar de dansschool te komen om verschillende redenen. Ik ben toen begonnen met een ophaalronde, voor elke les fiets ik langs bij de meiden en haal ze op. Dat werkt! Ik merk dat de meisjes uit deze groep inmiddels veel plezier beleven aan het dansen.”  

Ambassadeurs PowerGirlz

Verschillende ambassadeurs waaronder topsporters Denise Kielholtz, Bo Kramer en ex-topsporter Denise de Haan hebben zich inmiddels verbonden aan de beweging voor de komende jaren. Zij zijn rolmodellen die vanuit hun eigen ervaring meisjes kunnen stimuleren en uitleggen waarom sport zo belangrijk is. Tijdens de presentatie motiveren enkele ambassadeurs waarom ze PowerGirlz steunen en hoe ze kunnen bijdragen aan het in beweging krijgen van de Almeerse jeugd.  

“Als je als meisje voor het eerst de sportschool binnen stapt en al die gespierde kerels in ontbloot bovenlijf ziet dan moet je letterlijk een drempel over. Je kunt ook het gevoel krijgen dat je als meisje meer moet laten zien om geaccepteerd te worden”, aldus kickbokser en judoka Denise Kielholtz.  

Campagnefilm

Op dit moment wordt er had gewerkt aan een campagnefilm waarin deze topsporters een rol spelen. Na de zomer is de film gereed en zal tijdens het eerstvolgende Almeerse Sportcafé worden gepresenteerd. De boodschap die deze film gaat overbrengen is dat sporten en bewegen leuk en voor iedereen is. Je kunt kiezen wat bij je past, van voetballen tot dansen en van tennis tot kitesurfen. Sporten is de nieuwe sociale norm voor meisjes, je bent ‘cool’ als je sport.  

Als laatste een vraag aan verenigingen: Op iedere sportclub lopen toch een paar PowerGirlz rond! Rolmodellen die kunnen helpen om Almeerse meiden te laten zien hoe leuk en cool het is om te sporten. We vragen alle organisaties op het gebied van sport en beweging zich aan te sluiten bij PowerGirlz, kennis te delen en te ontvangen en vooral mee te doen in het promoten van challenges waarover we binnenkort meer zullen vertellen. Houd de nieuwsbrief in de gaten, en kom naar het Sportcafé. Meer informatie volgt snel.

 

 

Wat vindt u van onze website?