Skip to content

SSSTOP straatintimidatie: Almere actief tegen straatintimidatie

17 juni 2019

De ene persoon heeft het weleens meegemaakt, de ander helemaal niet: straatintimidatie. Om nog beter inzicht te krijgen waar wat speelt, lanceert de gemeente Almere de bewustwordingscampagne SSSTOP, inclusief de Veilige Buurt-app. Met deze app kunnen inwoners gemakkelijk en anoniem straatintimidatie melden. 

Met de straatintimidatiecampagne staan we stil bij de zes s’en: sissen, schelden, schreeuwen, spugen, stalken en staren. Burgemeester Franc Weerwind: “Is iemand nafluiten een compliment of lastigvallen? Dat kan voor iedereen anders zijn. We willen inwoners laten nadenken over wat een ontvanger als intimiderend kan ervaren, terwijl de zender het soms helemaal niet zo bedoelt. Hiermee dragen we bij aan het maatschappelijke gesprek en willen we ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen en dat iedereen ongehinderd over straat kan lopen.” 

Het tegengif: straatintimidatie samen uit Almere krijgen

Inwoners kunnen straatintimidatie vanaf nu melden op een website of via de Veilige Buurt-app (te downloaden via de App Store of Google Play Store). Het beste is om zo snel mogelijk te melden na een ervaring van straatintimidatie. De melding komt (anoniem) binnen bij de gemeente. Het belangrijkste om te melden is: wanneer is het gebeurd, wat gebeurde er en waar. 

Door de melding krijgt de gemeente beter inzicht in de aard en omvang van straatintimidatie in Almere. Aan de hand van deze informatie kan er besloten worden om meer toezicht te houden op bepaalde plekken of aanpassingen te doen in de openbare ruimte. De melding wordt niet doorgezet naar de politie en wordt niet gebruikt voor opsporing. 

Als een inwoner te maken heeft met ernstige vormen van geweld, zoals bedreiging, aanranding of mishandeling, is het raadzaam contact op te nemen met de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij geen spoed). 

Hoe deze campagne tot stand is gekomen

Na de motie ‘Maatregelen tegen straatintimidatie’ van Ramona Aukes (PVV) en Lesley van Hilten (CDA) is in november 2018 door de gemeente de intentieverklaring ‘Safe Streets’ van UN Women ondertekend. Begin 2019 is in navolging daarop onderzoek gedaan onder 6.000 respondenten naar de aard en omvang van straatintimidatie in Almere. Eén op de vier ondervraagden heeft wel eens een vorm van straatintimidatie meegemaakt. Het betreft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar), voornamelijk meisjes. De meest voorkomende intimidatievormen zijn nagestaard en nageroepen worden.

Ramona Aukes: “Straatintimidatie in Almere: Genoeg is genoeg!” Lesley van Hilten is blij met de eerste stap om straatintimidatie tegen te gaan: “We hopen dat mensen zich meer bewust worden, dat vervelende opmerkingen het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden. Voor ons is de volgende stap om samen met de VVD de APV aan te passen, zodat straatintimidatie ook beboet kan worden.”

Wat vindt u van onze website?