Skip to content

Start voorbereidende werkzaamheden verbreding Hogering

22 januari 2020

In het voorjaar van 2020 beginnen de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering. Tijdens deze eerste werkzaamheden ondervindt het wegverkeer geen tot nauwelijks hinder.   

Voorbereidende werkzaamheden

In 2019 moesten de voorbereidende werkzaamheden nog worden uitgesteld, maar nu is het juiste moment aangebroken om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van bodemonderzoeken, het graven van proefsleuven en het verleggen van een hoogspanningskabel.

Vanaf deze week worden naast de Hogering proefsleuven gegraven om de definitieve locatie van alle bestaande kabels en leidingen vast te stellen. Dit gebeurt op drie locaties: ter hoogte van de kruispunten met de Hollandsedreef en de Herman Gorterweg en rondom het spoorviaduct. Voor een aantal locaties is een rijstrookversmalling nodig, omdat er dicht tegen de weg aan gewerkt wordt. Voor de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers geldt dan ter plaatse ook een lagere snelheid. Dit levert maximaal zo’n vijf minuten vertraging op. Het werk wordt dagelijks uitgevoerd tussen 09.00 en 15.00 uur en duurt maximaal drie weken. Naast het graven van proefsleuven wordt tegelijkertijd aan de westzijde van de Hogering, tussen de Herman Gorterweg en de Botterweg, een 150 kV-stroomkabel van TenneT verlegd. Hiervoor wordt de komende weken eerst een aantal bomen gekapt. Daarna kan de nieuwe kabel worden aangelegd en wordt de oude kabel verwijderd. Deze werkzaamheden duren in totaal zo’n vier maanden en kunnen af en toe maximaal vijf minuten vertraging opleveren, door een rijstrookversmalling en snelheidsverlaging. Tot slot wordt in februari en maart ook een aantal bomen op andere plekken rondom de Hogering gekapt. Hiermee ontstaat de ruimte die nodig is voor de toekomstige extra rijstrook. Voor de omgeving en het wegverkeer is er naar verwachting geen tot nauwelijks overlast van deze werkzaamheden.

Verbreding Hogering

Provincie Flevoland maakt de Hogering in Almere klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. Zo komt er een extra rijstrook in beide richtingen. De kruispunten bij de Herman Gorterweg en Hollandsedreef gaan er anders uit zien: het doorgaande verkeer op de Hogering rijdt hier straks in een tunnelbak, onder de kruisingen door. Op die manier kan het doorgaande verkeer vlot en veilig doorrijden. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd. Deze parallelstructuur verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. De verbreding van de Hogering is onderdeel van het convenant ‘Stedelijke Bereikbaarheid Almere’, waarin het Rijk, provincie en gemeente samen investeren in een goede bereikbaarheid van Almere.

Planning

Wanneer alle voorbereidende werkzaamheden volgens planning kunnen worden uitgevoerd, is de volgende stap het aanbrengen van voorbelasting. Dit is het aanbrengen van een extra belasting (van zand) om de ondergrond waar de nieuwe wegen straks komen te liggen klaar te maken. De voorbelasting moet zo’n 6 maanden blijven liggen, dan pas is de grond voldoende samengedrukt en zullen de wegen in de toekomst niet verzakken. De daadwerkelijke aanleg van de wegen en tunnelbakken kan dan naar verwachting in 2021 starten.  

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen in januari en februari terecht in het informatiecentrum aan de Katernstraat 8 te Almere. Iedere donderdag zijn medewerkers van het project aanwezig tussen 13.00 en 16.00 uur om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Er is ook een nieuwsbrief beschikbaar (www.flevowegen.nl/aanwinsten/hogering-almere) evenals een SMS-waarschuwingsdienst waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van alle werkzaamheden en ook calamiteiten op de Hogering (https://sms.flevowegen.nl/aanmelden/).

Dit is een persbericht en foto van Provincie Flevoland

Wat vindt u van onze website?