Skip to content

Terugblik op bijeenkomst PoortPlatform

14 maart 2019
Luisterend publiek tijdens bijeenkomst PoortPlatform 5 maart

Op 5 maart was de tweede bijeenkomst van het PoortPlatform. We hebben de voortgang besproken van de onderwerpen verkeer/parkeren, afval en groen. Bewoners van Poort hebben deze onderwerpen in een eerdere bijeenkomst genoemd als de meest urgente in dit gebied.

Aan de hand van presentaties heeft de gemeente uitleg gegeven over parkeernormen, verkeersbesluiten, afvalverwerking, groenaanplant en onderhoud. Het was een intensieve avond die de aanwezige bewoners als positief hebben ervaren. Zij gaven aan dat ze vaker op deze wijze bijeen willen komen om geïnformeerd te worden en mee te praten.

Vorm PoortPlatform

De vorm waarin de bijeenkomsten van het PoortPlatform moeten worden gegoten staat  nog niet vast. Daarover gaat de gemeente graag met geïnteresseerde bewoners in gesprek. Ook zijn er ideeën over het opzetten van een digitaal platform zoals dat van MijnBuurtje.nl.

Een aantal mensen gaf op deze avond aan zich graag te willen inzetten hiervoor. Het kan zorgen voor het versterken van verbindingen en onderlinge betrokkenheid. En dat willen we allemaal voor Poort, een betrokken en verbonden stadsdeel. 

We stellen de inzet en bijdrage van bewoners aan de verschillende onderwerpen zeer op prijs. Wil je je aanmelden voor het Poortplatform of je inzetten voor het buurtplatform: geef je dan op! 

De volgende PoortPlatform-bijeenkomst vindt omstreeks mei plaats. We zullen dan praten over wat het samen-leven in Poort leuker maakt en de rol van het Platform hierin. MijnBuurtje.nl zal dan in ieder geval een inspirerende inbreng verzorgen. In de daaropvolgende bijeenkomsten zullen we het hebben over thema's als de doorontwikkeling van de Pampushout en de veiligheid in Poort.

Wat vindt u van onze website?