Skip to content

Tijdelijk extra plekken opvang dak- en thuislozen

8 april 2020

Er komt een tijdelijke extra opvanglocatie voor dak- en thuislozen om verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Deze locatie bestaat uit 45 eenpersoonsunits die geplaatst worden aan de Wisselweg in Almere Stad. Hiervoor is een voormalige parkeerplaats van een kantoorgebouw aangewezen. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd en er is nader contact mogelijk met de gemeente en het Leger Des Heils gedurende de tijdelijke opvang. 

Het Leger des Heils zorgt voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De huidige dag- en nachtopvang (DNO) aan de Spoordreef heeft onvoldoende ruimte om de opvang op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen van het RIVM, is het nodig om een aanvullende locatie voor de opvang beschikbaar te stellen. Op die manier hoeven dak- en thuislozen hun kamer niet te delen met anderen en kunnen ze zo nodig de hele dag binnen blijven. Medewerkers van het Leger des Heils zijn 24/7 aanwezig op locatie en zien erop toe dat de RIVM-voorschriften rondom hygiëne in acht worden genomen. Ook houden zij de gezondheid van de dak- en thuislozen nauwlettend in de gaten en bieden zij aanvullende zorg als dat nodig is. Het Leger des Heils begeleidt ook intensief bij het vinden van eigen huisvesting en zet waar nodig in op aanvullende hulpverlening.

De units blijven naar verwachting een half jaar staan. Zodra de units beschikbaar zijn, is de verwachting dat de eerste tijdelijke opvang in de sporthal kan komen te vervallen.

Wat vindt u van onze website?