Skip to content

Werkzaamheden in gemeentelijke havens

26 augustus 2019

De komende weken wordt er hard gewerkt aan de gemeentelijke havens Olstgracht, Urkwal/Hengelohaven en de Havenkom van Almere Haven. De werkzaamheden zijn vanwege het opheffen van voormalig jachthaven Haddock.

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan de gemeentelijke haven Olstgracht. De passantenligplaatsen worden vervangen voor tijdelijke ligplaatsen. De werkzaamheden zijn deze week afgerond. Daarna volgt de Urkwal/Hengelohaven. In deze haven vervallen alle op de ligplaatsenkaart aangemerkte passantenplaatsen. Samen met nieuwe ligplaatsen passen we deze aan in tijdelijke vaste ligplaatsen. De werkzaamheden aan de Urkwal/Hengelohaven zijn volgende week.

Havenkom Almere Haven

In de Havenkom van Almere Haven zijn grootschaligere werkzaamheden. In de Havenkom komen 50 extra ligplaatsen. De werkzaamheden voor het aanleggen van deze ligplaatsen beginnen volgens de planning in week 37 en zullen vier weken duren. De ligplaatsen zijn voor 1 oktober klaar.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden zijn de gemeentelijke havens mogelijk minder goed bereikbaar. Wilt u weten waar u tijdens de werkzaamheden kunt afmeren? Kijk dan op de website voor de ligplaatsenkaart.

Wat vindt u van onze website?