Skip to content

Werkzaamheden Louis Armstrongweg

19 juni 2020
bord werk aan de weg

Vorig jaar is de Louis Armstrongweg opnieuw geasfalteerd. Een rotonde is verwijderd en er zijn markeringen (streetprints) aangebracht om de snelheid te beperken. Die streetprints gaan we vanaf maandag 22 juni weer verwijderen, omdat ze leiden tot geluidsoverlast.

Planning

Het verwijderen van de markeringen begint op maandag 22 juni en duurt twee dagen. Eerst frezen we de markering weg. Daarna brengen we over de hele breedte van de weg een nieuwe laag asfalt aan. De weg is dan afgesloten voor verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden.

Na het aanbrengen van de markeringen ontvingen wij meldingen en klachten van bewoners over meer geluidsoverlast. Ook hebben de markeringen onvoldoende effect als snelheidsbeperking. Daarom hebben we besloten ze te verwijderen. Er komen geen andere snelheidsbeperkende maatregelen.

Wat vindt u van onze website?