Skip to content

Zes miljoen euro voor bestrijding lerarentekort Almere

17 juni 2020

De gezamenlijke schoolbesturen in Almere krijgen de komende vier jaar ruim 6 miljoen euro van minister Slob om het lerarentekort aan te pakken. Het Almeerse onderwijs kan hiermee werken aan maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort Almere. Wethouder Roelie Bosch van Onderwijs is blij met deze financiële impuls: “Met het geld kunnen we een goede slag maken om meer leraren voor de klas te krijgen, iets wat hard nodig is in Almere. Het komt de kwaliteit van het onderwijs in Almere ten goede en daar zijn alle Almeerse leerlingen bij gebaat.”

Het lerarentekort in Almere is in vergelijking met andere steden groot en grillig. Er is een tekort van ongeveer 13% in het regulier onderwijs, met een piek van 20% in het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk, zo toont het Noodplan Lerarentekort Almere aan. Het noodplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere. Het noodplan werd eind mei ingediend bij minister Slob. Naast Almere dienden ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht noodplannen in. Samen vormen de steden de G5.

Extra ondersteuning

Met behulp van de ruim 6 miljoen euro kan het onderwijs werken aan vier maatregelen: het opzetten van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten; het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben, om zo de leerkrachten te ontlasten; het verder opleiden van onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel via de hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Professional; en het inzetten van specialistische maatschappelijke partners voor het geven van niet-cognitieve vakken. Voor een vijfde maatregel uit het noodplan, het begeleiden van zij-instromers, hebben de besturen een aparte subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook aan de overige vijf maatregelen uit het noodplan te werken. Zo krijgen leerkrachten via een pilot op dit moment al voorrang bij het toewijzen van huurwoningen.

Impuls voor Almere en andere vier grote steden

Net als Almere krijgen ook de andere vier grote steden extra budget van onderwijsminister Arie Slob om het lerarentekort aan te pakken. Dit maakte minister Slob 16 juni bekend. “We geven steden nu de ruimte voor oplossingen als de nood te hoog is. Ondertussen ga ik door met de structurele aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld door de werkdruk van leraren te verlagen en de instroom van zij-instromers te versterken. Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen”, aldus de minister.

Wat vindt u van onze website?