Bijdrage leveren aan het OOA-plan

Bijdrage leveren aan het OOA-plan

Een aantal zorgaanbieders heeft in een eerder stadium aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de speerpunten en bijbehorende acties die onderdeel uitmaken van het OOA-plan. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, maar wel een bijdrage willen leveren (in wat voor vorm dan ook) dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt dan een mail sturen naar h.eskes@hhm.nl. Geef daarbij ook aan op welk speerpunt/actie u een bijdrage wilt leveren.
 

Vooraankondiging actualisatie

Net als in 2022 willen wij in maart een actualisatie uitzetten onder de gecontracteerde zorgaanbieders (Zin/PGB). Met deze actualisatie beogen we onder andere om:

  • Het huidige voorzieningenaanbod te actualiseren, inclusief op-om-afbouwmogelijkheden per locatie.
  • De ‘oude’ plannen te actualiseren.