Boswandelingen en reageren tijdens ontwikkeling ontwerpvarianten Pampushout

Schets voor Pampushout gemaakt door Christiaan Pfeiffer in 2021

Hoe kunnen we natuurinclusief bouwen in Pampushout en zo het bos versterken? Een interessante opgave en een die zorgvuldigheid vereist. Daarom wordt de periode die uitgetrokken was om drie ontwerpvarianten te maken voor Pampushout verlengd van 15 juni tot 12 juli. En er komen tijdens het ontwerpproces extra momenten om jou en andere belanghebbenden een kijkje in de keuken te geven en gelegenheid tot reageren.

Pampushout is een van de gebieden waar Almere versneld woningen gaat bouwen. In een bosstrook tussen Almere Poort, de Godendreef en het Van Wagtendonkpad komt een natuurinclusieve woonwijk met 850 woningen. Het vernieuwde stadsbos Pampushout ernaast blijft bos en wordt onderhouden door Het Flevo-landschap.

Bouwen met de natuur

In deze strook van Pampushout gaan we met ontwerpbureau Karres en Brands – een bureau met veel ervaring in duurzaam ontwikkelen – natuurinclusief bouwen in een landschap van bomen, akker en dijk. We bouwen mét de natuur. We kijken eerst goed naar wat de natuur ons vertelt. Wat bijzonder en waardevol is om te behouden. Wat nodig is om het bos te verrijken en versterken voor meer biodiversiteit. Waar woningen passen in het gebied. Hoe we met duurzame materialen en methoden zo natuurinclusief mogelijk kunnen bouwen. En ook hoe we het bos beter toegankelijk maken voor wandelaars. Zodat Almere er een prachtig woongebied bij heeft en een stadsbos voor iedereen: voor planten, dieren en mensen.

Ontwerpen van drie varianten

Voor het plan maken we drie ontwerpvarianten. In de afgelopen periode ontvingen we van belanghebbenden ideeën, suggesties en zorgen rondom bouwen in dit deel van het bos. Deze nemen we mee in het ontwikkelen van de drie varianten, passend binnen de opgave. In juli, bij de presentatie van de drie varianten, laten we je zien hoe dit een plek heeft gekregen in de ontwerpen.

Samen onderzoeken

Natuurinclusief bouwen en tegelijkertijd de natuur versterken vraagt ook om onderzoek en zorgvuldigheid. Zo doen we archeologisch onderzoek en kijken we naar de huidige staat van het bos, want niet overal is het bos even sterk. En we onderzoeken het huidige en gewenste gebruik van het bos. Dit laatste doen we ook graag samen met jou als omwonende, wandelaar of geïnteresseerde. Wat vind je een belangrijke plek in het bos, hoe wandel je graag door het bos, en waar zie je kansen om het bos te versterken? Daarvoor organiseren we deze maand twee boswandelingen. Je leest verderop in deze tekst meer over de boswandelingen en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

Het zorgvuldig onderzoeken vraagt om meer tijd dan gedacht. Daarom verlengen we het ontwerpproces tot 12 juli en vertellen je in de tussentijd wat we precies onderzoeken en welke uitkomsten er zijn. Tijdens het ontwerpproces bieden we extra momenten om jou en andere belanghebbenden een kijkje in de keuken en gelegenheid tot reageren te geven. Op 12 juli presenteren we de drie ontwerpvarianten, waarop je kunt reageren. Binnenkort hoor je meer hierover.

Wandel met ons mee door stadsbos Pampushout

Omdat Pampushout een stadsbos is voor iedereen, horen we graag wat je belangrijk vindt. Daarom nodigen we je uit voor een boswandeling met onze ecoloog. Op 7 juni was de eerste boswandeling. De tweede wandeling op 21 juni van 16.30 tot 18.30 uur zit vol. De belangstelling voor de boswandelingen is groot. Daarom organiseren wij een derde boswandeling op dinsdag 21 juni van 19.00- 21.00 uur.
Nieuwe aanmeldingen nemen deel aan de boswandeling van 19.00 uur. Je kunt je aanmelden via ontwikkelingsplanpampushoutverberg dit@almere.nl.
Wacht niet met aanmelden; het aantal plaatsen is beperkt. 

Ook online kun je meedoen, want binnenkort kun je je ervaring met het bos met ons delen door online jouw favoriete plekken in het bos aan te geven. Daarover informeren we je snel.

Een stadsbos voor iedereen

Blijf ons volgen en reageer via stadsgesprekken. We zijn erg blij met je inbreng over Pampushout en hopen dat je ook de komende periode wil blijven meedenken over hoe we van Pampushout een aantrekkelijk bos kunnen maken. Een stadsbos voor iedereen, voor planten, dieren en mensen.