Direct naar paginainhoud
menu

Botten en de Klepper

Foto van een klepper

Vrijwilliger Diana van Diepen zet zich vanaf 1 januari 2017 in voor het Erfgoedhuis Almere.  “Omdat het geluid dat Almere nog iets moet worden wel vaak luid en duidelijk doorkomt, maar dat Almere volgens mij veel meer mag waarderen wat er al is. Omdat het de opdracht van Erfgoedhuis Almere is, om zo breed mogelijk te laten zien wat Almere in huis heeft op gebied van erfgoed, en om zo de waardering daarvoor te laten groeien, ben ik vrijwilliger geworden. Almere lijkt nieuw maar is het niet. Het is gebouwd in een gebied dat voor de inpoldering van Flevoland en de eerste steenlegging van Almere al een hele geschiedenis had.”

Het Erfgoedhuis vroeg aan Diana welke collectiestukken zij het meest interessant vindt. Zij schreef iets over de Klepper. Een voorwerp wat in deze tijd van het coronavirus van pas zou kunnen komen…

Lepra in de middeleeuwen

In de middeleeuwen wisten mensen niet zoveel over ziektes als we nu weten. Zo geloofden mensen dat de ziekte lepra een straf van God was.[1] Maar het was tevens een beproeving; de zieke zou, na het sterven, direct worden opgenomen in de hemel en zo het vagevuur ontwijken. 

Als iemand lepra had, mocht hij of zij niet in de stad wonen omdat lepra heel besmettelijk is. Er werden speciale huizen gebouwd buiten de stad voor lepralijders. Als ze de straat op gingen, moesten ze speciale kleding dragen en andere mensen waarschuwen dat ze er waren. Dit deden ze door met een bel, ratel of klepper geluid te maken. Een soort gezondheids-app avant la lettre.


Lepra aan boord

In de Kruidenwijk in Almere is zo’n klepper gevonden in een scheepswrak van een Koggeschip uit de 15de eeuw. De klepper bestaat uit twee houten plankjes die je tegen elkaar aan slaat om geluid te maken.

Het hout van deze klepper is uitzonderlijk gedetailleerd uitgesneden; op de klepper is de Heilige Catharina afgebeeld. Mensen geloofden dat zij een heilige was die lepralijders beschermde. In het scheepswrak werden ook mensenbotten gevonden. Aan één van de skeletten is te zien dat die persoon ziek was ten tijde van zijn overlijden. In combinatie met de klepper kan worden geconcludeerd dat hij mogelijk lepra had.[2]


[1] Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie en wordt overgebracht door hoesten of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er verlammingen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken.

[2] Informatie gevonden via: www.archeologieopdekaart.nl/late-middeleeuwen/almere/pointofinterest/detail

 

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?