Bouwrijp maken Vogelhorst Noord

Op het kaartje ziet u het terrein waar de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Uiteindelijk komt het nieuwe stuk van de woonwijk Vogelhorst Noord.

In opdracht van de gemeente Almere start aannemer Jos Schollman op woensdag 18 januari met fase 4 van de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Vogelhorst Noord.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden starten met het verwijderen van struiken en bosschages en vervolgens komt de voorbelasting. Voorbelasten is het aanbrengen van grote hoeveelheden zand waardoor het stuk grond voldoende draagkracht krijgt voor de nieuw te bouwen constructies. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin februari 2023.