Direct naar paginainhoud
menu

Cultuurhuis Almere Buiten van start

Bureau Fringe is woensdag 7 april gestart als kwartiermaker voor het Cultuurhuis Almere Buiten. Dit bureau gaat zich bezighouden met het vormgeven van het Cultuurhuis dat onderdeel is van de Stedelijke Vernieuwing van Centrum Almere Buiten. Samen met Almere Haven is het centrum van Buiten in het coalitieakkoord benoemd als de eerste stedelijke vernieuwingsopgaven van de stad. Met als doel het centrum samen met lokale partners toekomstbestendig te maken.

Cultuurtafel Almere Buiten

Het centrum van Buiten biedt al een aantal culturele functies, als de nieuwe bibliotheek, het Erfgoedhuis Almere, Global Dance en het Buitenhuis. Bewoners en ondernemers hebben tijdens de Cultuurtafel Almere Buiten in 2018 echter de wens geuit voor meer cultuur in het centrum van Almere Buiten in de vorm van een kleinschalig theater of filmhuis waarin ook plek is voor repetities en optredens van amateurs.

Hilde van Garderen, wethouder Stedelijke Vernieuwing en Kunst en Cultuur: ‘Door het instemmen van de raad op 17 december 2020 met de aankoop van het gebouw Extravert wordt aan deze wens van bewoners en ondernemers tegemoet gekomen. Ik ben er trots op dat op deze plek in de toekomst publieke en private culturele- en maatschappelijke voorzieningen onder één dak komen en de beleving van het centrale Baltimoreplein nog meer wordt versterkt.’

Businessplan

Om het Cultuurhuis daadwerkelijk te realiseren is de gemeente Almere op zoek gegaan naar een kwartiermaker en heeft deze gevonden in de personen van Karin Bootsma, Maaike Westinga en Barbara de Leeuw van Fringe. Zij gaan er voor zorgen dat het voorwerk dat diverse partijen al hebben verricht, verder wordt uitgewerkt naar een concreet en toekomstbestendig businessplan. Een businessplan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen en waarbij de partijen gestimuleerd worden verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen en houden.

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?