De wijknetwerken Jonge Kind op de drempel naar 2023

Artikel geschreven door: Hieke Kapsenberg - Stedelijk Coördinator Jonge Kind

De Schoor

Met een nieuw jaar voor de boeg is het altijd prettig om ook even terug te kijken; leren door reflecteren, zoals jullie ongetwijfeld bekend in de oren klinkt. Maar dit stukje gaat niet over coaching. Hoewel ik, op het moment dat jullie dit lezen, mijn Stedelijk Coördinatorschap Jonge Kind ingewisseld heb voor de functie Stedelijk coach VE (ook bij de Schoor).

En mijn nieuwe opvolger is inmiddels gevonden! Ze heet Claartje Groot Roessink, tot vandaag werkzaam als Jeugdverpleegkundige bij JGZ Almere en via het netwerk Jonge kind binnengekomen.

We zijn heel blij dat het iemand is met ervaring in de stad, vanuit een van de partners in de samenwerking rondom 0-6 jaar, met net weer een andere invalshoek en kennis en expertise die een mooie bijdrage kan gaan leveren aan het voortbouwen van de netwerken jonge kind.

Claartje begint officieel per 1 januari en gaat zich na de kerstvakantie zo snel mogelijk zelf voorstellen aan het netwerk en de gemeente.

Terugkijkend op de wijknetwerken Jonge Kind over de periode augustus-december 2022 wil ik graag de volgende observaties met jullie delen.

De wijknetwerkbijeenkomsten over heel Almere vormen een kleurrijk geheel: elke wijk heeft een eigen dynamiek, zowel wat betreft de deelname als de onderwerpen die besproken worden. De ene keer zijn er meer kinderopvangorganisaties aanwezig, de andere keer minder. En in de ene wijk weer meer dan in de andere wijk. Maar je ziet ook in sommige wijken de trouwe partners steeds terug en dat is waardevol voor de inbreng vanuit de 0-4 jarigen! Vooral als ook de JGZ aanwezig is zie je interessante ontwikkelingen; vragen over en weer over ieders rol en expertise, het samenwerken en elkaar vinden, die uitmonden in afspraken.

Omgaan met Signalen

Bijvoorbeeld rond kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 0-4 jaar wordt zowel vanuit JGZ, als vanuit de voorscholen en onderbouw onderwijs met elkaar gediscussieerd over hoe om te gaan met signaleren en het opvolgen daarvan. En niet in de laatste plaats uitwisselen over hoe je ouders daarin kunt ondersteunen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Daar doen we het voor!

Overdracht via Digidoor

Dat de discussies zoveel meerwaarde hebben als ook de kinderopvang participeert, zien we dus vooral aan onderwerpen die de doorgaande lijn betreffen. Zo zijn de positieve voorbeelden rond de overdracht via Digidoor de revue gepasseerd, maar hebben we vooral ook de knelpunten met elkaar besproken. En wat mooi is: tijdens de overleggen werd nogal eens persoonlijk contact gelegd tussen leidinggevenden kinderopvang en IB’ers onderbouw en afspraken gemaakt om elkaar op te zoeken en de overdracht af te stemmen.

Gebruikersgroep

En nog meer goed nieuws wat betreft de overdracht: via de Gemeente is een gebruikersgroep ingesteld, bestaand uit mensen van de kinderopvang en het onderwijs, die samen een verbeterslag willen maken in het gebruik van Digidoor. Aandachtpunten daarbij zijn het proces van de overdracht, de inhoud van hetgeen wordt overgedragen, de toestemming van ouders e.d. Wellicht uitmondend in hernieuwde informatievoorziening en handleidingen, scholing, of nadere adviezen voor een optimale overdracht; we gaan het zien in 2023.

Vaste onderwerpen tijdens de netwerkbijeenkomst:

 • Doorgaande lijn overdracht (Digidoor)
 • De activiteiten Spelend Leren Thuis (o.a. de thuisprogramma’s Opstap(je) , VVE thuis, en introductie voorschool bij Minisamenspel, o.a.)
 • Sterke Start en Sterk in de Wijk
 • Stedelijke Taalaanpak Almere (met de lerende netwerken)
 • VVE kwaliteitsimpuls.

De dynamiek zit ‘m daarnaast ook in thema’s die de partners uit een wijknetwerk zelf kunnen aangeven. We sluiten aan bij wat er speelt en waar behoefte aan is.

Data:

 

Stad 1 (Filmwijk, Parkwijk, Danswijk, Verzetswijk, Centrum)  

Maandag  9.00 – 10.30 uur

 • 13 februari
 • 23 mei (samen met Stad 4)
Stad 2/3 (Noorderplassen, Literatuurwijk, Muziekwijk)     

Dinsdag  9.00 – 10.30 uur

 • 7 maart
 • 30 mei
Stad 4 (Tussen de Vaarten)

Dinsdag  9.00 – 10.30 uur

 • 21 februari
 • 23 mei (samen met Stad 1)
Stad 5 (Kruidenwijk, Staatsliedenwijk, Waterwijk)  

Donderdag  9.00 – 10.30 uur

 • 16 maart
 • 25 mei
PACT Stedenwijk

Dinsdag 13.00 – 14.30 uur

 • 7 februari
 • 16 mei

Almere Poort (Europakwartier, Columbuskwartier, Homeruskwartier, Almeerderzand)

Donderdag 11.00 – 12.30 uur

 • 26 januari
 • 11 mei

Almere Haven (Centrum, De Werven, De Hoven, De Wierden, De Meenten, De Grienden, De Marken, De Laren, De Gouwen, De Velden) 

Dinsdag 13.00-14.30 uur

 • 31 januari
 • 4 april

 • 13 juni

Almere Buiten 1 (Centrum, Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt, Bloemenbuurt, Faunabuurt)     

Dinsdag 9.00 – 11.30 uur

 • 18 april

Almere Buiten 2 (Regenboogbuurt, Stripheldenbuurt, Seizoenenbuurt, Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Indische buurt, Sieradenbuurt) 

Donderdag 9.00-10.30

 • 1 juni
Nobelhorst/Hout:Hier zijn (nog) geen aparte Jonge Kind overleggen gepland.

Tot slot wens ik iedereen een vruchtbaar jaar waarin we elkaar nog beter kunnen vinden en kunnen samenwerken in belang van kind en gezin!

Hieke Kapsenberg

Stedelijk Coördinator Jonge Kind, De Schoor